Monika Smolkova
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Väčšina Európanov netuší, ako sa človek podieľa na likvidácii dažďových pralesov

EÚ by sa mala vážne zaoberať negatívnymi dopadmi produkcie palmového oleja na životné prostredie, medzi ktoré patrí odlesňovanie či znehodnocovanie biotopov, a to najmä v juhovýchodnej Ázii. Vyplýva to nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament. Poslanci do roku 2020 presadzujú postupné ukončenie využívania rastlinných olejov zodpovedných za odlesňovanie pri produkcii biopalív. Požadujú tiež jednotný systém certifikácie palmového oleja vstupujúceho na trh EÚ.

„Chceme otvorenú diskusiu so všetkými aktérmi, aby sme dokázali zabezpečiť udržateľnú výrobu palmového oleja bez výrubu lesov a v súlade s dôstojnými podmienkami v oblasti ľudských práv,‟ uviedla spravodajkyňa uznesenia Kateřina Konečná (GUE/NGL, CZ). Poslanci schválili nelegislatívny text pomerom hlasov 640 (za): 18 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).

„Ide o prvé uznesenie EP k tejto otázke a je na Komisii, ako sa k tomu postaví. Nemôžeme ignorovať problém odlesňovania, ktorý ohrozuje celosvetovú dohodu o zmene klímy COP21 a ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja,‟ dodala spravodajkyňa.

Uznesenie si všíma, že 46% z celkového objemu palmového oleja dovážaného na územie EÚ sa využíva na výrobu biopalív, či si vyžaduje približne milión hektárov tropickej pôdy.

Schválený text preto vyzýva Európsku komisiu na prijatie opatrení, na základe ktorých by do roku 2020 došlo k postupnému ukončeniu využívania rastlinných olejov zapríčiňujúcich odlesňovanie, vrátane palmového oleja, pri výrobe biopalív.

Jednotná certifikácia

Existenciu rôznych druhov dobrovoľných certifikačných systémov podporujúcich udržateľné pestovanie palmy olejnej je pre spotrebiteľov mätúca a kritériá udržateľnosti jednotlivých systémov sú predmetom kritiky, konštatuje uznesenie. Poslanci preto presadzujú zavedenie jednotného certifikačného systému, ktorý by mal zaručiť, že na trh EÚ sa dostane iba udržateľne vyrobený palmový olej.

Parlament tiež požaduje, aby EÚ v rámci vnútorného trhu zaviedla minimálne kritériá udržateľnosti pre palmový olej a výrobky, ktoré ho obsahujú. Komisia by zároveň podľa poslancov mala prijať opatrenia na zvýšenie sledovateľnosti palmového oleja dovážaného do Únie.

Viac..  I. Štefanec: Koncový užívateľ musí vedieť, kedy má kontakt s umelou inteligenciou a kedy s človekom

Uznesenie tiež exekutívu EÚ nabáda, aby zvážila uplatňovanie rôznych systémov ciel, ktoré by presnejšie odrážali skutočné náklady spojené s environmentálnou záťažou.

Poslanci upozorňujú, že podstatná časť celosvetovej výroby palmového oleja je spojená s porušovaním základných ľudských práv a primeraných sociálnych štandardov. Často sa využíva detská práca a dochádza ku konfliktom spojených s pôdou medzi miestnymi a pôvodnými komunitami a držiteľmi koncesií na výrobu palmového oleja, dodávajú.

Reakcie slovenských poslancov

 

„Väčšina Európanov netuší, ako sa človek podieľa na likvidácii dažďových pralesov, na oslabovaní biodiverzity, či zhoršovaní kvality života na opačnom konci sveta. Výroba palmového oleja a jej dopad na rastlinné a živočíšne druhy nás musí primäť k tomu, aby sme v záujme budúcich pokolení konali. Preto som uznesenie podporila,‟ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

„Ochrana životného prostredia je témou, ktorá je globálna. Ničenie dažďových pralesov z dlhodobého hľadiska ovplyvní aj kvalitu života ľudí v Európe. Našou povinnosťou je vyvíjať tlak na ostatné krajiny sveta, aby zvýšili ochranu životného prostredia na svojom území,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Palmový olej sa nachádza v potravinách, v pracích prostriedkoch, ale aj v kozmetike. Bojkotovať všetky výrobky je preto nereálne. Čo však môžeme zlepšiť je označovanie týchto produktov, keďže častokrát nie je táto zložka na obaloch uvedená, no najmä zabezpečiť používanie len certifikovaného oleja výrobcami,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Demokratický svet sa musí spojiť na obranu Taiwanu

Čína začala vojenské manévre v okolí Taiwanu. Čínska armáda hovorí o cvičení, ktoré má otestovať …

Consent choices