europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament rozšíril zoznam miest, ktoré sa stanú Európskymi hlavnými mestami kultúry

EP rozšíril zoznam krajín, mestá ktorých sa v rokoch 2020-2033 stanú Európskymi hlavnými mestami kultúry, o štáty Európskeho združenia voľného obchodu.

Prestížny titul pripadne jednému zo slovenských miest v roku 2026.

„Iniciatíva Európske hlavné mesto kultúry sa ukázala byť veľmi účinným nástrojom posilňovania väzieb a pocitu spolupatričnosti medzi európskymi občanmi. Som veľmi spokojný s výsledkom dnešného hlasovania o rozšírení [zoznamu participujúcich štátov], ktoré posilní naše kultúrne väzby so susedskými krajinami,‟ uviedol spravodajca Santiago Fisas Ayxela (EPP, ES).

Poslanci schválili rozhodnutie pomerom hlasov 606 (za): 54 (proti): 6 (zdržalo sa hlasovania).

Európske hlavné mestá kultúry (EHMK) by mali chrániť a podporovať bohatstvo a rôznorodosť kultúr v Európe a umocniť v obyvateľoch pocit príslušnosti k spoločnému kultúrnemu priestoru. Hlavné mestá kultúry profitujú z kultúrneho programu a investícií, ktoré by mali prispieť k ich obnove a dlhodobo udržateľnému rozvoju.

EHMK: Výber držiteľov prestížneho titulu

Krajina, ktorej mesto sa má stať Európskym hlavným mestom kultúry, zodpovedá za zorganizovanie súťaže s cieľom určiť budúceho držiteľa titulu EHMK. Súťaž musí odštartovať šesť rokov pred termínom, v ktorom sa jej víťaz stane Európskym hlavným mestom kultúry.

Viac..  Ivan Štefanec: Obrovský úspech slovenskej firmy na európskej úrovni

Výberová komisia zložená z európskych a vnútroštátnych expertov zostaví najprv prvotný zoznam kandidátov na titul EHMK. V druhej fáze komisia vyberie jedno mesto z danej krajiny.

Výberové konanie prebieha na základe projektu kultúrneho programu špecificky navrhnutého pre dané mesto, ktorý by mal mať silnú európsku dimenziu. Program by mal byť zasadený do dlhodobej stratégie rozvoja mesta a regiónu by mal priniesť udržateľný hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj.

Reakcie slovenských poslancov

„Európska spolupráca je vyjadrená aj vzájomným spoznávaním sa. Európske hlavné mesto kultúry je dôležitý projekt, ktorý spája a obohacuje národy,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices