europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Endokrinné disruptory: Európsky parlament vetoval návrh na vyňatie niektorých pesticídov

Európsky parlament vetoval návrh Komisie, aby niektoré chemikálie v pesticídoch, ktoré narúšajúce endokrinný systém, neboli definované ako endokrinné disruptory. 

Európska komisia podľa poslancov prekročila svoje právomoci, keď navrhla neidentifikovať látky cielene vyvinuté tak, aby útočili na endokrinný systém organizmov – najmä škodcov, ako endokrinné disruptory.

Reakcie slovenských poslancov

„Každé používanie látok, ktoré môže mať potenciálne škodlivé účinky na cieľové, či necieľové organizmy môže byť povolené len na základe dôkladných a nespochybniteľných vedeckých štúdií. Pri tom platí, že pozitívny účinok musí byť väčší, ako možné škody,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Je symbolické, že o tejto námietke sme hlasovali práve v deň sv. Františka, patróna ekológov. Podporila som ju, pretože už aj dôvodná pochybnosť o tom, či nejaký produkt môže hoci aj nepriamo ohroziť zdravie človeka, by mala stačiť na to, aby bolo jeho používanie zakázané,‟ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Ďalší postup

Parlament podporil námietku voči nariadeniu Komisie, ktorú predložili poslanci Jytte Guteland (S&D, SE) a Bas Eickhout (Zelení/EFA, NL), pomerom hlasov 389 (za): 235 (proti): 70 (zdržalo sa hlasovania), čím dosiahol absolútnu väčšinu všetkých poslancov potrebnú na vetovanie daného aktu. Európska komisia tak bude musieť predložiť nový návrh, berúc do úvahy pripomienky EP.

Súvislosti

Pesticídy alebo biocídne látky môžu na základe legislatívy EÚ narúšať endokrinný systém výlučne tých organizmov, voči ktorým sú určené. Na uplatnenie tejto právnej úpravy v praxi je však potrebný zoznam vedeckých kritérií, na základe ktorých je možné identifikovať endokrinné disruptory.

Viac..  Slovenské podniky by vďaka vodíkovej banke mohli využívať zelený vodík, hovorí europoslanec Robert Hajšel

Návrh z dielne Komisie sa týkal práve vedeckých kritérií definovania vlastností endokrinných disruptorov pri chemických látkach. Určenie týchto vedeckých kritérií je prvým krokom k prijatiu opatrení na zníženie ich prítomnosti a ochrane verejného zdravia.

Súdny dvor EÚ v decembri 2015 rozhodol, že Európska komisia porušila právne predpisy EÚ tým, nakoľko do konca roka 2013 nezverejnila kritéria identifikácie endokrinných disruptorov. Poslanci pritom opakovane vyzývali exekutívu EÚ, aby sa problematike látok narúšajúcich endokrinný systém urýchlene venovala.

Správa UNEP/WHO označuje endokrinné disruptory ako globálnu hrozbu a všíma si rastúci trend výskytu mnohých endokrinných porúch u ľudí a voľne žijúcich zvierat. Poukazuje tiež na dôkazy nepriaznivých reprodukčných účinkov endokrinných disruptorov, vrátane neplodnosti, rakoviny a vrodených deformácií, ktoré tiež môžu mať vplyv na fungovanie štítnej žľazy a mozgu, obezitu a metabolizmus a homeostázu inzulínu a glukózy.

O dac

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

V Bratislave sa uskutočnila GLOBSEC konferencia s názvom „Stredná a východná Európa a Taiwan v …

Consent choices