tabak, cigarety
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Tabak je stále najčastejšou príčinou predčasných úmrtí v EÚ

Vyhlásenie komisára Andriukaitis o prijatí systému vyhľadávania a sledovania v celej EÚ

EÚ dnes urobila významný krok vpred v boji proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami. Novým systémom vyhľadávania a sledovania pre celú EÚ, ktorý sa dnes prijal, sa zaistí ľahká vysledovateľnosť tabakových výrobkov v EÚ vďaka jedinečnému identifikátoru každého výrobku. Okrem toho sa takisto snažíme zabezpečiť, aby tabakové výrobky spĺňali špecifické bezpečnostné požiadavky, pričom pôjde minimálne o päť typov autentifikačných prvkov na každom balení.

Systém vyhľadávania a sledovania a bezpečnostné požiadavky by sa mali zaviesť do 20. mája 2019 v súvislosti s cigaretami a tabakom na vlastnoručné zhotovenie cigariet a do 20. mája 2024 v súvislosti so všetkými ostatnými tabakovými výrobkami (napr. cigary, cigarky a bezdymové tabakové výrobky).

Tabak je stále najčastejšou príčinou predčasných úmrtí v EÚ a nezákonným obchodom s tabakom sa uľahčuje prístup k cigaretám a ostatným tabakovým výrobkom – vrátane prístupu detí a mladých dospelých ľudíOkrem toho sa v dôsledku nezákonného obchodu každoročne strácajú daňové príjmy vo výške miliónov eur. Som presvedčený, že tieto opatrenia prispejú k zlepšeniu verejného zdravia a budú znamenať značný hospodársky prínos pre EÚ a jej občanov.

Kontext

V smernici o tabakových výrobkoch (2014/40/EÚ) sa stanovuje zriadenie celoúniového systému vyhľadávania a sledovania v rámci legálneho dodávateľského reťazca tabakových výrobkov a systému bezpečnostných prvkov s cieľom pomôcť občanom a orgánom pri rozpoznávaní nezákonných výrobkov.

Viac..  EÚ v rámci dohody s Britániou navrhla pomoc pre sektor elektromobilov a batérií

V právnych aktoch, ktoré sa dnes prijali, sa stanovujú opatrenia, ktoré členské štáty EÚ a hospodárske subjekty musia prijať, aby mohli vytvoriť a riadiť systém vysledovateľnosti tabakových výrobkov, pričom sa zabezpečí, aby boli všetky balenia tabaku vyprodukované na trhu EÚ, určené pre trh EÚ alebo umiestňované na trh EÚ označené jedinečným identifikátorom. Zároveň sa v nich stanovujú požiadavky týkajúce sa povinných bezpečnostných prvkov, ktoré sa majú aplikovať na tabakové výrobky.

Právne akty, ktoré sa dnes prijali, sú v súlade s Protokolom na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k Rámcovému dohovoru o kontrole tabaku (RDKT), ktorý EÚ ratifikovala v roku 2016.

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices