ZITNANSKA
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union- EP.

Jana Žitňanská: Manipulácii s počítadlom najazdených kilometrov musíme účinne zabrániť

Európsky parlament vo štvrtok vyzval Európsku komisiu, aby v priebehu dvanástich mesiacov predložila legislatívny návrh s opatreniami proti manipulácii s počítadlom najazdených kilometrov. 

Poslanci presadzujú zriadenie vnútroštátnych registrov prejazdených kilometrov, údaje z ktorých by boli v rámci EÚ cezhranične prístupné. Záujemcovia o ojazdený automobil by tak mali mať možnosť overiť si skutočný stav počítadla kilometrov, a to bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte bolo vozidlo pred možným nákupom registrované.

„Približne 5% až 12% ojazdených automobilov predaných v rámci EÚ a 30% až 50% cezhranične predaných vozidiel v Únii malo pretočené kilometre,‟ upozornil spravodajca uznesenia Ismail Ertug (S&D, DE), ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 577 (za): 32 (proti): 19 (zdržalo sa hlasovania).

„Na tomto uznesení sme dosiahli širokú zhodu, a to najmä na potrebe vnútroštátnych databáz najazdených kilometrov s cezhraničnou výmenou údajov a intenzívnejšieho úsilia producentov o zvýšenie zabezpečenia odometrov,‟ vyhlásil.

„Ak Európska komisia pretaví naše odporúčania do legislatívneho návrhu, ročne by to mohlo ušetriť šesť až deväť miliárd eur, obnoviť dôveru spotrebiteľov v trh s ojazdenými vozidlami a zvýšiť bezpečnosť na cestách. Je to veľká príležitosť preukázať skutočnú európsku pridanú hodnotu pri ochrane spotrebiteľov,‟ dodal.

Častejšie zaznamenávanie údajov o najazdených kilometroch

Údaje z odometrov by mali byť podľa poslancov povinne zaznamenávané pri každej pravidelnej technickej kontrole vozidla, každej vykonanej prehliadke, pri každom úkone údržby či opravy, ako aj pri akejkoľvek návšteve servisu, a to od prvej registrácie vozidla.

Belgicko a Holandsko, kde sa údaje z odometrov zhromažďujú pri každej údržbe, servise, oprave alebo periodickej prehliadke vozidiel, v krátkom čase takmer odstránili podvody spojené s pretáčaním kilometrov na svojom území, všíma si uznesenie.

Intenzívnejšie úsilie zo strany automobiliek

Komisia by mala podľa uznesenia monitorovať, ako výrobcovia automobilov na základe existujúcich predpisov Únie uplatňujú stratégie ochrany pred neoprávnenými zásahmi do odometrov. Exekutíva EÚ by tiež mala zadefinovať jednoznačné kritériá pre účinné kontroly zabezpečenia počítadiel najazdených kilometrov.

Viac..  Eugen Jurzyca: Vyradenie 10% najstarších automobilov z ciest by bolo efektívnejšie ako plošne sprísňovať emisné normy

Pretáčania kilometrov trestným činom

Manipulácia s odometrami je zakázaná v 26 členských štátoch, trestným činom je však iba v šiestich z nich. Z dôvodu negatívnych dopadov na bezpečnosť na cestách poslanci vyzvali zvyšné členské štáty, aby taktiež preklasifikovali neoprávnené zásahy do počítadiel kilometrov na trestný čin.

Reakcie slovenských poslancov

„Vítam toto opatrenie, ktoré vyčistí trh od podvodníkov, ktorí klamali spotrebiteľov. Je dôležité, aby vznikla celoeurópska databáza údajov, podľa ktorej by sa dali kontrolovať aj cezhranične predané vozidlá,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Manipulácia s počítadlom kilometrov je problémom nielen na Slovensku, ale čoraz viac sa dotýka aj zahraničného obchodu. Nejde pritom iba o „vylepšovanie“ automobilu a tým podvodné zvyšovanie jeho ceny, ale musíme si uvedomiť, že ide najmä o bezpečnosť daného vozidla. Práve preto musíme tejto praktike účinne zabrániť,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Ďalší postup

Parlamentom schválené uznesenie má legislatívny charakter. Európska komisia môže na jeho základe predložiť legislatívny návrh alebo musí zdôvodniť, prečo to nepovažuje za potrebné.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices