ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Nerovnosť medzi ženami a mužmi už viac nemôžeme tolerovať

Ženy v Európskej únii stále zarábajú v priemere o 16,2 % menej ako muži. Európsky deň rovnosti odmeňovania tento rok pripadá na 3. novembra. Je to deň, keď ženy v porovnaní so svojimi kolegami symbolicky prestanú byť za prácu platené, a to na zostávajúcich 16 % pracovného roku.

Prvý podpredseda Frans Timmermans, komisárka Marianne Thyssenová a komisárka Věra Jourová pri tejto príležitosti uviedli:

„Ženy a muži sú si rovní. Je to jedna zo základných hodnôt EÚ. Ženy však v porovnaní so svojimi kolegami stále reálne pracujú celé dva mesiace zadarmo. Túto situáciu už viac nemôžeme tolerovať.

Európske ženy zarábajú o 16,2 % menej ako muži. Tieto rozdiely v odmeňovaní žien a mužov nie sú nespravodlivé len z principiálneho hľadiska, ale aj v praxi. Privádzajú ženy do neistých situácií počas ich kariéry, a ešte viac po ich odchode do dôchodku, lebo rozdiel v dôchodkoch žien a mužov predstavuje 36,6 %.

Hoci na nápravu tejto nerovnosti okamžité riešenie neexistuje, sú spôsoby, ako dosiahnuť konkrétnu zmenu. Komisia predložila niekoľko návrhov, ako tento problém riešiť na pracovisku aj doma. Je najvyšší čas, aby tieto návrhy prijal Európsky parlament a členské štáty v Rade, aby sme dosiahli konkrétne výsledky, napríklad zlepšením práv pracujúcich rodičov a opatrovateľov na čerpanie dovolenky, aby mohli podporovať svoje rodiny.

Nové údaje, ktoré boli dnes uverejnené, poukazujú na to, že je dôležité urýchlene prijať právne predpisy týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, ktoré Európska komisia predložila. Každý tretí Európan nemohol minulý rok čerpať rodinnú dovolenku a len štyria muži z desiatich využili (alebo majú v úmysle využiť) rodičovskú dovolenku. Nie je to spravodlivé ani udržateľné.“

Súvislosti

Faktorov vedúcich k rozdielom v odmeňovaní je niekoľko: ženy častejšie pracujú na čiastočný úväzok, v podnikoch čelia tzv. sklenému stropu, pracujú v slabšie platených odvetviach, alebo často musia prevziať primárnu zodpovednosť za starostlivosť o svoju rodinu. Jedným zo spôsobov, ako tieto faktory riešiť, je zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom rodín, čo by sa mohlo dosiahnuť prijatím návrhu smernice, ktorý Komisia predložila.

V kontexte Európskeho piliera sociálnych práv Komisia prijala opatrenie, ktoré pracujúcim rodičom a opatrovateľom umožní lepší kariérny postup, pričom budú mať zároveň možnosť starať sa o svoje rodiny. Návrh Komisie týkajúci sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zahŕňa právo všetkých otcov čerpať pri narodení dieťaťa najmenej 10 dní pracovného voľna. Platená rodičovská dovolenka by sa takisto stala neprevoditeľným právom pre ženy aj mužov, čo by pre mužov predstavovalo silnú motiváciu, aby túto možnosť využívali a ženy by zas nemuseli na dlhé obdobie prerušiť svoju kariéru, zatiaľ čo muži by sa rýchlo vrátili do zamestnania. V konečnom dôsledku by sa tak zvýšila účasť žien na trhu práce. Rokovania s Európskym parlamentom a Radou prebiehajú a dohoda je možná do konca roka. Komisia vyzýva všetky strany, aby sa snažili dosiahnuť ambiciózny kompromis.

Viac..  Martin Hojsík: Slovensko je najväčším nelegálnym exportérom šteniat v EÚ

Uverejnené nové údaje Eurobarometra podčiarkujú dôležitosť toho, aby sa tieto právne predpisy urýchlene dokončili. Komisia okrem toho minulý rok predložila akčný plán na riešenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, ktorý sa zameriava na rôzne faktory prispievajúce k tejto nerovnosti.

Prieskum Eurobarometra o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom

Európska komisia pri príležitosti blížiaceho sa Európskeho dňa rovnosti odmeňovania zverejnila prieskum Eurobarometer, ktorý informuje o názoroch Európanov na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Akčný plán EÚ na riešenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov

Komisia spustila akčný plán EÚ na roky 2017 – 2019 na riešenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov. V pláne bolo vytýčených osem kľúčových oblastí činnosti. Na projekty riešiace stereotypy, pokiaľ ide o profesijné poradenstvo a voľbu povolania, boli dosiaľ poskytnuté finančné prostriedky vo výške 3,3 milióna EUR. V najbližších týždňoch začneme verejnú konzultáciu, aby sme zistili, ako právne predpisy EÚ o rovnakom odmeňovaní fungujú v praxi a aby sme zhromaždili viac nápadov, ako lepšie dosiahnuť naše ciele. Komisia takisto navrhuje odporúčania pre jednotlivé krajiny a v rámci európskeho semestra tiež monitoruje riešenie rozdielu v odmeňovaní žien a mužov.

Komisia začala s hodnotením smernice o rovnosti príležitostí a rovnakom zaobchádzaní so ženami a mužmi v zamestnaní a povolaní. Hodnotenie bude, okrem iného, vychádzať z diskusií so zainteresovanými stranami, najmä so sociálnymi partnermi a členskými štátmi. V novembri sa začne online verejná konzultácia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices