urad
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament chce vylepšiť koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

Ako v praxi funguje koordinácia sociálnych systémov jednotlivých členských krajín a ako ju chce vylepšiť Európsky parlament. 

Podľa poslancov je potrebné vyjasniť pravidlá, ktoré majú uľahčiť pracovnú mobilitu a zaistiť férový prístup k sociálnemu zabezpečeniu, predovšetkým ľuďom, ktorí pracujú v zahraničí.

Prečo potrebujeme súčinnosť systémov sociálneho zabezpečenia

Ako občan EÚ sa môžete voľne pohybovať po všetkých členských krajinách – v zahraničí sa môžete usadiť natrvalo, alebo tu pracovať či študovať len určitý čas. Približne 14 miliónov obyvateľov EÚ (pracujúcich aj ekonomicky neaktívnych) žije inde, než vo svojej rodnej krajine. Spoločné európske pravidlá im umožňujú prístup k sociálnych a zdravotným benefitom, na ktoré majú nárok. Tieto predpisy, ktoré v Európe existujú už od roku 1959, určujú, pod aký národný systém spadá osoba pracujúca v zahraničí. Je tak postarané o to, aby dotyčný pracovník nebol ponechaný bez ochrany, alebo aby naopak nečerpal výhody dvakrát.

Koordinácia, nie harmonizácia

Právne predpisy EÚ sa týkajú vyplácania maródky, materskej a otcovskej dovolenky, rodinných prídavkov a podpory v nezamestnanosti. Systémy sociálneho zabezpečenia však stále zostávajú vo výlučnej zodpovednosti členských krajín. Záleží teda na každom štáte, akú sociálnu ochranu garantuje, za akých podmienok a aké dávky vypláca. Únijné predpisy upravujú len vzájomnú spoluprácu medzi národnými systémami v Európe (EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Ako to funguje v praxi?

Základným pravidlom je, že pracujúci podlieha legislatíve tej krajiny, kde momentálne pracuje. Zaistený aj aj tzv. „vývoz dávok v nezamestnanosti“ pre tých, ktorí hľadajú zamestnanie v inej členskej krajine. Títo ľudia môžu v súčasnosti dostávať podporu zo svojej domovskej krajiny počas troch mesiacov. Dôchodcovia, ktorí pracovali v rôznych krajinách, si môžu jednotlivé obdobia penzijného poistenia spočítať a dostávať tak plný dôchodok. A turisti majú počas dočasného pobytu v inej krajine prístup k zdravotnej starostlivosti vďaka európskej karte zdravotného poistenia.

Viac..  Rada Európy: Novinári v celej Európe sú vystavení čoraz väčším výzvam a tlakom
Štyri základné princípy koordinácie sociálnych systémov
  • Podliehate systému sociálneho zabezpečenia jedného štátu a platíte príspevky len v jednej krajine
  • Máte také isté práva a povinnosti ako občania tej krajiny, kde ste poistení
  • V prípade potreby sa započítavajú aj predchádzajúce obdobia, keď ste boli poistení, pracovali ste alebo žili v inej krajine
  • Finančné príspevky z jedného štátu môžu byť vo všeobecnosti poskytované aj v prípade, že práve žijete v inej krajine

Nové pravidlá pre podporu v nezamestnanosti, rodinné prídavky a opatrovateľské príspevky

  • Zlepšenie možností pre uchádzačov o zamestnanie presťahovať sa do inej krajiny EÚ. Poslanci chcú predĺžiť dobu, počas ktorej je povolený tzv. „vývoz podpory v nezamestnanosti“ z troch na šesť mesiacov s možnosťou predĺženia až do doby, keď nárok na podporu zanikne.
  • Poslanci presadzujú, aby si ľudia, ktorí dochádzajú za prácou cez hranice, mohli vybrať, či chcú poberať dávky z členskej krajiny, kde naposledy pracovali, alebo od krajiny, kde žijú.
  • Rodinné dávky určené ako náhrada príjmu pre tých, ktorí sa starajú o deti, by mali byť považované za osobné dávky pre dotyčného rodiča a by oddelené od ostatných rodinných dávok.
  • Poslanci podporujú zavedenie prehľadných podmienok na podporu dlhodobej starostlivosti

Ďalšie kroky

Zamestnanecký výbor schválil svoje stanovisko k úprave pravidiel v utorok 20. novembra. Parlament, Radu ministrov a Európsku komisiu teraz čakajú rokovania o ich konečnej podobe.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices