skola
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Ján Oravec: Čo učiť, keď nevieme, čo bude?

Slovensko je malá krajina. Ako taká si nemôže dovoliť byť hlúpa. Ale bohužiaľ, klesáme v rebríčku PISA, ktorý je rebríčkom „múdrosti“, porovnávaním výsledkov vzdelávacích systémov. Pred nami ja pritom veľa malých krajín. V prvej dvadsiatke sa nachádza nielen Singapur, Hong Kong či Nový Zéland, ale aj Estónsko, Fínsko, Slovinsko či Švajčiarsko.

Všetci za jedného…

Je teda v našom životnom záujme, aby sme ako malá krajina zachytili globálne trendy vo vzdelávaní a naše školstvo zmenili čo najskôr tak, aby boli školy schopné naše deti vybaviť relevantnými vedomosťami a zručnosťami. To sa však ľahko povie, ale s realizáciou je to už zložitejšie. Navyše, svet je v procese neustále sa zrýchľujúcich zmien. Dnes bežné povolania ako web dizajnér či dátový analytik ešte pred niekoľkými rokmi neexistovali. A o povolaniach, ktoré budú bežné už o niekoľko rokov, nemáme dnes ani tušenia.

Združenie podnikateľov Slovenska v marci zorganizovalo už druhý ročník konferencie o podnikateľskom vzdelávaní na tému: Zručnosti do neznámej budúcnosti – Nepripravujme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet, ktorý príde. O tejto dôležitej téme diskutovali zástupcovia súkromného sektora a vzdelávacej komunity.

Školy v tom totiž nemôžeme nechať samé. Musíme dať hlavy dohromady. Všetci. Od učiteľov, riaditeľov škôl, rodičov detí, cez zriaďovateľov škôl, obce, mestá, kraje až po podnikateľov, firmy a ich reprezentatívne organizácie. Len vďaka oveľa intenzívnejšej komunikácii všetkých zainteresovaných, než akú sme videli doteraz, bude možné pomôcť školám lepšie pripravovať naše deti na neistú budúcnosť.

Čo a ako učiť?

Pri hľadaní odpovede na otázku čo a ako učiť, keď sa svet neustále mení, sa možno oprieť o tri základné kotvy: vedomosti, zručnosti a charakter. Naše školy potrebujú radikálne a rýchle zlepšenie vyučovania kľúčových poznatkov z technických a prírodných vied a matematiky. Inovatívnu metódu vyučovania matematiky profesora Hejného napríklad využívajú už stovky českých škôl. Napriek tomu, že pán profesor je Slovák, na Slovensku je oveľa menej rozšírená.

Viac..  Miriam Lexmann: Teroristickým útokom Hamasu sme sa dostali na bod nula. Mierové rokovania už prebiehali

Ďalej potrebujeme do slovenských základných a stredných škôl v oveľa väčšej miere dostať rozvíjanie zručností. Kľúčové z nich sú známe pod skratkou 4K: kritické myslenie, kreativita, komunikácia a kolaborácia. Ako zakladatelia Slovak Business Agency sme iniciovali na jej pôde konkrétne kroky na vytvorenie metodík pre podporu vyučovania týchto zručností.

A napokon charakter, to je pre zamestnávateľov to najdôležitejšie. Hľadajú charakterové vlastnosti ako je schopnosť neustále sa učiť, vytrvalosť, pracovitosť, schopnosť odolávať stresu a pod.

Hlavným cieľom vzdelávania má byť rozvinutie potenciálu, ktorý má v sebe každé dieťa. Úlohou školy je objaviť ho a podporiť jeho rozvoj. To následne pomôže firmám, ale tie musia predtým pomôcť školám. Keď už sme malí, mali by sme byť aspoň múdri a šikovní.

Komentár prirpavil Ján Oravec, Nadácia F.A. Hayeka.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices