ockovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia chce pokračovať v boji proti dezinformáciám o očkovacích látkach

Očkovanie: Čas vystúpiť proti dezinformáciám! Vyhlásenie podpredsedu Jyrkiho Katainena na tému Európsky týždeň imunizácie

Očkovanie je doteraz jedným z najúspešnejších opatrení v oblasti verejného zdravia. Očkovacie látky nielen bránia chorobám a zachraňujú životy, ale takisto znižujú náklady na zdravotnú starostlivosť. Počas posledných dvoch storočí sa systematicky dokazuje, že očkovacie látky fungujú. To je skutočnosť, nie otázka názoru. Žiaľ tí z nás, ktorí čítajú správy, nepochybne zaznamenali v posledných rokoch výrazné titulky o zvyšujúcom sa výskyte chorôb, ktorým je možné predchádzať očkovaním; tieto choroby majú vážne zdravotné následky a niekedy sa končia aj smrťou, ktorej sa dalo predísť. Svetová zdravotnícka organizácia tento rok zaradila dezinfomácie týkajúce sa očkovania medzi 10 najväčších hrozieb pre verejné zdravie. Znamená to ale, že sa dôvera vo vedu oslabuje?

Máme niekoľko dobrých správ: ako vyplýva z uverejneného prvého prieskumu Eurobarometer týkajúceho sa postojov k očkovaniu, 85 % občanov EÚ je presvedčených, že očkovanie je účinný spôsob prevencie infekčných chorôb a ochrany seba aj iných. Skupinová imunita je nevyhnutná, najmä pre ľudí, ktorí nemôžu byť zaočkovaní pre narušený imunitný systém. Napríklad deti, ktoré prekonajú rakovinu, by nemali byť vystavené riziku, pretože ich rovesníci nie sú zaočkovaní.

Z prieskumu Eurobarometer takisto vyplýva, že počas posledných piatich rokov sa dala zaočkovať približne polovica občanov EÚ a veľká väčšina (79 %) konzultuje zdravotnícky personál, ktorému dôveruje, s cieľom získať informácie o očkovaní.

Tieto údaje potvrdzujú, že iniciatíva Komisie spolu s koalíciou zdravotníckych pracovníkov nás posúva na správnu cestu k účinnému zvyšovaniu povedomia. Je to len prvý výsledok nedávno prijatého odporúčania Rady týkajúceho sa posilnenia spolupráce v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Možno očakávať ďalšie výsledky.

Viac..  Ministerka Dolinková ocenila snahy EÚ o zabezpečenie dostatku liekov v Európe

Predsa však existujú aj iné znepokojujúce zistenia: 48 % Európanov je mylne presvedčených, že očkovacie látky môžu často vyvolať vážne vedľajšie účinky a 38 % si myslí, že vakcíny môžu spôsobiť choroby, proti ktorým majú chrániť.

To znamená, že naša snaha zvýšiť zaočkovanosť a boj proti dezinformáciám o očkovacích látkach nie sú ani zďaleka ukončené. Budeme pokračovať v zavádzaní všetkých opatrení uvedených v odporúčaní Rady o posilnenej spolupráci proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, a s potešením Vám oznamujem, že Komisia a WHO plánuje usporiadať 12. septembra 2019 v Bruseli celosvetový samit o očkovaní. Ide o jasný signál politickej podpory, pokiaľ ide o výhody očkovania, význam ďalšieho výskumu pre zlepšenie očkovacích látok a potrebu zabezpečiť rovnaký prístup k očkovacím látkam pre všetkých. V neposlednom rade sú rozhodujúce naša globálna solidarita a rozhodné kroky proti dezinformáciám v oblasti vakcín. Spojme všetci sily a zvýšme povedomie o jednoduchej skutočnosti: Očkovanie funguje!

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices