hnojivo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala nové pravidlá v oblasti produktov na hnojenie

EÚ prijíma nové pravidlá v oblasti uvádzania produktov na hnojenie na trh EÚ. Rada prijala nariadenie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na hnojivá vyrábané v EÚ z fosforečných minerálov a z organických alebo druhotných surovín, čím sa otvárajú nové možnosti ich výroby a predaja vo veľkom rozsahu. V nariadení sa stanovujú harmonizované limity pre rôzne kontaminanty, napríklad kadmium, obsiahnuté v minerálnych hnojivách.

„Na základe nových pravidiel sa v EÚ budú môcť voľne predávať iba hnojivá, ktoré spĺňajú požiadavky a normy vysokej kvality a bezpečnosti v celej EÚ. Keďže kontaminanty vo fosforečných produktoch EÚ určených na hnojenie (napríklad kadmium) môžu predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat či rastlín a tiež pre bezpečnosť alebo životné prostredie, obsah takýchto znečisťujúcich látok sa podľa nových pravidiel obmedzil. Novými pravidlami sa podporí výroba a používanie fosforečných hnojív, ktoré majú nízky obsah kadmia, a organických hnojív a poľnohospodári zameraní na poľnohospodárstvo šetrnejšie k životnému prostrediu tak budú mať väčší výber,“ uviedol Niculae BĂDĂLĂU, rumunský minister hospodárstva.

Na to, aby sa produkty na hnojenie z EÚ s označením CE mohli voľne pohybovať na vnútornom trhu EÚ, budú podľa nariadenia musieť spĺňať určité požiadavky. Medzi ne patria povinné maximálne množstvá kontaminantov, používanie vymedzených kategórií komponentných materiálov a požiadavky na označovanie.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Výrobcovia hnojív bez označenia CE ich budú stále môcť predávať na svojom vnútroštátnom trhu.

Nové nariadenie, ktorým sa nahradí súčasné nariadenie o hnojivách z roku 2003, sa týka všetkých typov hnojív (minerálne a organické hnojivá, pôdne pomocné látky, pestovateľské substráty atď.).

Ďalšie kroky

Nariadenie je ešte potrebné podpísať a uverejniť v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po jeho uverejnení. Začne sa uplatňovať po troch rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti.

Kontext

Komisia predložila svoj návrh v marci 2016 ako súčasť akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Jedným z jeho hlavných cieľov je podporiť rozsiahlu výrobu hnojív z domácich organických alebo druhotných surovín v súlade s modelom obehového hospodárstva, a to premenou odpadu na živiny pre plodiny.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices