vazenie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ podniká kroky na predchádzanie radikalizácie vo väzniciach

Rada dnes prijala závery o predchádzaní radikalizácii vo väzniciach a boji proti nej a o zaobchádzaní s páchateľmi teroristických a násilných extrémistických trestných činov po prepustení. Rada zdôraznila význam a naliehavosť účinných opatrení v tejto oblasti vzhľadom na to, že rastúci počet páchateľov teroristických činov a páchateľov radikalizovaných vo väzení predstavuje veľké riziko a že viacero takýchto páchateľov bude prepustených v nasledujúcich dvoch rokoch.

Rada vyzvala členské štáty, aby intenzívnejšie vyvíjali špecializované opatrenia na zaobchádzanie s páchateľmi teroristických a násilných extrémistických trestných činov, ako aj s páchateľmi, ktorým hrozí radikalizácia vo väzení.

Vyzvala ich, aby využívali rôzne osvedčené postupy, ako sú napríklad:

  • rýchla výmena informácií medzi príslušnými zainteresovanými stranami a vývoj osobitných stratégií
  • zriadenie špecializovaných a multidisciplinárnych jednotiek zodpovedných za boj proti násilnému extrémizmu a radikalizácia vo väzniciach
  • komplexné programy odbornej prípravy pre väzenských a probačných zamestnancov
  • v závislosti od posúdenia rizika prípadné osobitné opatrenia pre osoby odsúdené za teroristické trestné činy
  • v jednotlivých prípadoch opatrenia motivujúce väzňov ukončiť násilnú extrémistickú činnosť a podpora náboženských predstaviteľov pri poskytovaní alternatívnej argumentácie
  • vzdelávanie, odborná príprava a psychologická podpora po prepustení a ďalšie monitorovanie radikalizovaných osôb, ktoré stále predstavujú hrozbu
Viac..  Diplomati EÚ prijali nové sankcie proti Rusku, rokujú aj o situácii v Pásme Gazy

Rada tiež vyzvala Komisiu, aby v záujme predchádzania radikalizácii vo väzniciach naďalej uľahčovala výmenu informácií a osvedčených postupov a zároveň podporovala prácu tretích krajín a partnerov, najmä zo susedných regiónov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices