letisko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Koronavírus: Máte nárok na vrátenie peňazí za letenku, alebo dovolenku z dôvodu obavy o zdravie?

Koronavírus (ochorenie COVID – 19) v uplynulých dňoch prekročil slovenské hranice. V Európe s ním bojujú takmer vo všetkých štátoch, Taliansko je dokonca úplne uzavreté. Koronavírus tak značne obmedzil aj možnosti bezstarostného cestovania. Práve z dôvodu rýchlo sa zvyšujúceho počtu nakazených novým koronavírusom sa cestujúci spotrebitelia pýtajú, či môžu vycestovať na dovolenku alebo radšej zostať doma. Majú cestujúci, ktorí si zakúpili zájazd, v prípade zrušenia svojej už zaplatenej dovolenky právo na vrátenie celej zaplatenej čiastky? Ako je to pri cestovaním lietadlom, keď v cieľovej destinácii boli zistené prípady infekcie koronavírusom? Môžu cestujúci odmietnuť let z dôvodu obavy z možnej nákazy?

Koronavírus: Práva cestujúcich v prípade zrušenia letu

Ako cestujúci v leteckej doprave majú spotrebitelia práva plynúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004. Zrušenie letu zo strany leteckej spoločnosti z dôvodu výskytu koronavírusu je považované za tzv. mimoriadnu okolnosť. Ak teda letecká z tohto dôvodu zruší let, cestujúci majú nárok na:

  • preplatenie 100 % ceny letenky
  • náhradný let

V rámci týchto možností sa cestujúci môžu individuálne rozhodnúť. Výberom jednej z alternatív cestujúci automaticky stráca nárok na druhú. Vzhľadom na aktuálnu situáciu výskytu koronavírusu odporúčame zvoliť si prvú možnosť, nakoľko poskytnutie náhradného letu môže byť vzhľadom na uvádzané prognózy značne komplikované. Lehota na vrátenie 100 % ceny letenky trvá v rozmedzí 1 – 8 týždňov.

Koronavírus: Let nebol zrušený, ale cestujúci z dôvodných obáv nechce letieť

V prípade, ak let do rizikovej destinácie nebol zrušený, ale cestujúci má obavy a z dôvodu pravdepodobnosti nakazenia nemá záujem letieť, môže požiadať svojho leteckého prepravcu o zrušenie letenky. Niektoré letecké spoločnosti z tohto dôvodu vydali všeobecné prehlásenie (American Airlines, Emirates, United Airlines, Air France…), že sa vzdávajú svojich nárokov v prípade zrušenia letenky a cestujúci si tak môžu svoju letenku bez ďalších poplatkov zrušiť priamo u prepravcu. Bezplatné zrušenie letenky je preto potrebné overiť si priamo u leteckej spoločnosti, ktorá má konkrétny let prevádzkovať.

Koronavírus: Dovolenku zakúpenú v cestovnej kancelárii je možné bezplatne zrušiť

Ak si spotrebitelia naplánovali svoju dovolenku priamo prostredníctvom cestovnej kancelárie, môžu požiadať o odstúpenie od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. V zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zájazdoch“), je cestujúci „oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta.“ Z dôvodovej správy k zákonu o zájazdoch vyplýva, že mimoriadne a neodvrátiteľné okolnosti môžu zahŕňať aj významné riziko pre ľudské zdravie.

Viac..  Profil Ursuly von der Leyenovej, opätovne zvolenej šéfky Európskej komisie

Pri posudzovaní, či v dovolenkovej destinácii ide o významné riziko pre ľudské zdravie, spotrebiteľom radíme, aby sledovali oznamy a upozornenia pred cestovaním zverejnené na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len „MZV“). Ak MZV zverejní odporúčanie zvážiť nevyhnutnosť cestovania či odporúčanie necestovať v súvislosti s možnou nákazou ochorením COVID-19, je možné uvedenú situáciu vyhodnotiť ako mimoriadnu okolnosť, nakoľko v oblasti existujú významné riziká pre ľudské zdravie. V tomto prípade by spotrebitelia mali mať právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré cestovnej kancelárii zaplatili.

Cestovné kancelárie však nie sú pri posudzovaní mimoriadnych a neodvrátiteľných okolností viazané zverejnenými odporúčaniami MZV. Je preto možné, že niektorým spotrebiteľom sa nepodarí odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s riešením jeho odstúpenia od zmluvy zo strany cestovnej kancelárie, môže využiť dostupné prostriedky mimosúdneho, prípadne súdneho riešenia. V prípade riešenia sporu s cestovnou kanceláriou by argumentácia založená na odporúčaní zverejnenom na webstránke MZV spotrebiteľom mohla pomôcť.

Koronavírus: Individuálne organizovaná dovolenka

Ak si spotrebitelia naplánovali svoju dovolenku individuálne, teda bez cestovnej kancelárie, nevzťahuje sa na nich zákon o zájazdoch. Objednané služby cestovného ruchu spotrebiteľ môže zrušiť podľa všeobecných obchodných podmienok poskytovateľa predmetnej služby. Možnosť zrušenia ubytovania bez poplatkov napriek dohodnutým podmienkam storna môže byť prejavom dobrej vôle ubytovateľa. Je potrebné čo najskôr kontaktovať ubytovacie zariadenie za účelom zistenia podmienok storna.

Koronavírus: Cestovné poistenie a poistenie storna zájazdu

Z poistenia storna zájazdu nevzniká poistenej osobe nárok na poistné plnenie, a to ani v prípade, ak MZV zverejní oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať do oblastí postihnutých koronavírusom. V súlade s platnými všeobecnými poistnými podmienkami jednotlivých poisťovní by takýto nárok vznikol iba v prípade, ak by takéto oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať zverejnilo ministerstvo v súvislosti so živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom.

O dac

Odporúčame pozrieť

orban

Politico: Slovensko ako jediné nekritizovalo cesty Viktora Orbána do Ruska a do Číny

Jediná členská krajina, ktorá sa na stredajšom zasadnutí veľvyslancov pri EÚ v Bruseli nepridala ku …

Consent choices