koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Aplikácie na sledovanie pohybu v EÚ: Ako nestratiť súkromie kvôli koronavírusu?

Mobilné aplikácie síce môžu prispieť k úspešnému postupu proti koronavírusu, zároveň ale vyvolávajú otázky ohľadom súkromia ich užívateľov. Prečítajte si, čo v tejto oblasti robí EÚ.

V boji proti koronavírusu môžu byť veľmi užitočné niektoré mobilné aplikácie. Najmä ak sú súčasťou národných stratégií na zmierňovanie opatrení a aj vďaka nim môžeme znovu cestovať. EÚ spoločne s členskými štátmi pracovala na hľadaní efektívnych riešení, keďže tieto aplikácie pracujú s citlivými osobnými údajmi. Európsky parlament pripomína, že tieto aplikácie musia byť vyvíjané s najväčšou opatrnosťou.

Pri tejto citlivej záležitosti, ktorou je zaznamenávanie toho, kto sa s kým stretáva, vydala svoje odporúčania aj Európska komisia.

Parlament vo svojom uznesení zo 17. apríla a počas plenárnej debaty 14. mája zdôraznil, že akékoľvek digitálne opatrenia proti pandémii musia byť v súlade s ochranou súkromia a platnou legislatívou. Aplikácie by podľa poslancov nemali byť povinné a mali by mať jasne stanovený koniec platnosti, aby sa dali po skočení pandémie jednoducho odinštalovať. Poslanci vyzdvihli aj nutnosť anonymizácie údajov a varovali na pred ich možných zneužitím. Zozbierané údaje by sa podľa nich nemali ukladať do žiadnych centrálnych databáz a za žiadnych okolností by sa nemali využívať na komerčné účely.

Aplikácie na sledovanie pohybu v EÚ

EÚ a viaceré členské štáty zaviedli na mapovanie a zmierňovanie pandémie viaceré digitálne opatrenia. Na Slovensku bola spustená aplikácie eKaranténa.

Za najsľubnejšie z týchto opatrení Európska komisia označila aplikácie, ktorú umožnia spätne vystopovať, s kým sa ich používateľ stretol. Nefungujú na základe lokalizácie, alebo na technológiách ako je napríklad Bluetooth. Takéto aplikácie vedia užívateľa varovať, ak sa pohyboval v blízkosti nakazených ľudí bez toho, aby zaznamenávali jeho polohu. Spoločne s ďalšími metódami, ako sú napríklad dotazníky, môžu tieto aplikácie poskytnúť užitočné informácie o šírení pandémie bez zbytočných zásahov do súkromia.

Oproti tomu, sledovacie aplikácie, ktorú fungujú na základe geolokalizácie, zaznamenávajú presnú polohu a pohyb užívateľa – a to všetko v reálnom čase. Podľa Komisie takéto aplikácie príliš zasahujú do súkromia.

Jediná aplikácia v telefóne by mohla užívateľovi prinášať najnovšie informácie o vývoji pandémie, obsahovať jednoduchého sprievodcu o tom, ako sa chrániť alebo fórum na rýchle skontaktovanie sa s lekármi. Anonymizované dáta môžu okrem toho pomôcť identifikovať, ako je zasiahnutá ktorá oblasť. Všetky tieto aplikácie sa môžu ukázať ako veľmi efektívne, zostáva však otvorená otázka ochrany súkromia.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Európska komisia spoločne s členskými štátmi a európskymi orgánmi na ochranu súkromia pripravila pokyny a nástroje pre vývoj týchto aplikácií, ktoré by mali zabezpečiť potrebnú mieru bezpečnosti.

Pokyny na zabezpečenie ochrany osobných údajov sú základnou súčasťou usmernení Komisie. Tá trvá na tom, aby všetky aplikácie spĺňali pravidlá EÚ, predovšetkým nariadenie GDPR a pravidlá bezpečnosti v digitálnom prostredí.

V máji Komisia zahrnula používanie týchto aplikácie medzi inštrukcie na obnovenie cestovania po Európe. Aplikácie by mali byť podľa nej kompatibilné a použiteľné všade v Európe.

V júni začali členské štáty upúšťať od prísnych opatrení na obmedzenie cestovania. V rámci toho súhlasili s tým, že sa postarajú o bezpečnú výmenu informácií z týchto aplikácií, aby mohli ľudia používať svoje národné aplikácie po celej EÚ. Toto nadväzuje na bezpečnostné a technické pokyny z mája, aby aplikácie spolupracovali.

Európsky parlament upozorňuje na riziká

Predseda výboru pre občianske slobody a vnútorné veci Juan Fernando López Aguilar uznal, že aplikácie sú pri zvládaní krízy prínosné – zároveň ale vyzdvihol práve nutnosť zachovávať súkromie. „Budeme pozorne sledovať, či sú dodržiavané právne princípy EÚ. To sa týka všetkých oblastí boja s pandémiou, aplikácie a technológie nevynímajúc. „

Pokyny EÚ ohľadne sledovacích aplikácií

  • Aplikácie musia schvaľovať národné orgány, ktoré nesú zodpovednosť za ich súlad s európskymi pravidlami na ochranu údajov.
  • Užívatelia musia mať plnú kontrolu nad svojimi dátami. Inštalovanie aplikácií musí byť dobrovoľné a používať sa môžu len dovtedy, pokiaľ to je nevyhnutné.
  • Využívať sa môžu len údaje relevantné pre daný účel. Nesmie sa sledovať poloha užívateľa.
  • Osobné údaje sa môžu uschovávať len po dobu, ktorá je nevyhnutná.
  • Údaje by mali byť uložené len na zariadení užívateľa a mali by byť šifrované.
  • Aplikácie musia fungovať aj v iných krajinách EÚ.
  • Do celého procesu musia byť plne zapojené národné úrady na ochrany údajov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices