ruky
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Celoeurópsky prieskum: Covid spravil Európanov pozornejších na hygienu

Umývanie rúk po príchode z práce, obchodu či školy ako aj po použití toalety sa aj vďaka výzvam epidemiológov stalo automatickou samozrejmosťou nášho života. Pred krízou COVID-19 bolo umývanie rúk u väčšiny Európanov dosť dobre zavedené, podľa celoeurópskeho prieskumu sme sa vo všetkých ukazovateľoch zlepšili. Prieskum realizovala v 23 krajinách Medzinárodná asociácia pre čistiace prostriedky A.I.S.E., ktorej členom za Slovensko je Slovenské združenie pre značkové výrobky.

„Dodržiavaním základných hygienických návykov, najmä umývanie rúk môžeme zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19 a Slováci si to dostatočne uvedomujú. Prieskum ukázal, že tento zvyk sa stal ešte bežnejším a najmä umývanie rúk po použití toalety a pri návrate domov robia dôsledne takmer všetci spotrebitelia,“ uviedol výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Vo všeobecnosti je zrejmé, že všetky hygienické a čistiace návyky sú v porovnaní s výsledkami z pred krízového obdobia na vzostupe. Umývanie rúk po návrate domov považuje za samozrejmé až 88 % Európanov. V dôsledku upozornení počas pandémie COVID-19 zaznamenalo toto tvrdenie nárast o 8 percentuálnych bodov. Slováci sú v tomto ukazovateli nadpriemerní, keď s týmto výrokom súhlasí až 94%. Najviac na hygienu dbajú Turci a po nich obyvatelia Južnej Európy – Gréci a Taliani. Na opačnej strane sú Severania – Nóri, Švédi alebo Holanďania.

Prieskum však upozornil, že Slováci zaostávajú v porovnaní s Európanmi vo využívaní antibakteriálnych prípravkov na čistenie podláh alebo vo frekvencii výmeny utierok používaných v kuchyni. Na rozdiel od väčšiny Európy, na Slovensku tiež nie je zvykom pri nákupoch oddeľovať surové mäso od ostatných tovarov. Toto hygienické opatrenie dodržiavajú len štyria z desiatich Slovákov.

Hygienické a čistiace návyky v podmienkach COVID-19:

Zdroj: AISE prieskum spotrebiteľského správania (jún 2020)

Používanie dezinfekčných prostriedkov

Hlavným účelom použitia dezinfekčných prostriedkov pre Európanov je čistenie toaletnej misy (88%) a jej príslušenstva (82%). 82% spotrebiteľov z celoeurópskeho meradla tvrdí, že dezinfekčný prostriedok používajú okrem čistenia toalety najmä ďalej pri čistení kúpeľne a kuchyne. Vo väčšine prípadov je zrejmý nárast používania dezinfekčných prostriedkov v porovnaní s výsledkami  z pred krízového obdobia (február 2020). Slováci zaostávajú pri použití dezinfekčných prostriedkov pri čistení utierok na riad, ktoré používa len 21 % respondentov na Slovensku v porovnaní s 35% priemerom v Európe.

Vnímanie priemyslu čistiacich prostriedkov

Viac..  Vyhlásenie komisárky Kyriakidesovej pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti rakovine

Vnímanie priemyselného odvetvia čistiacich prostriedkov si udržuje pozitívny obraz u spotrebiteľov. Výsledky sú porovnateľné s výsledkami z februára 2020, keď väčšina spotrebiteľov (viac ako 2 z 3) verí, že dané priemyselné odvetvie chráni  zdravie Európanov udržiavaním čistých a hygienických domácností ako aj verejných priestorov, čo platí najmä pre respondentov z južnej Európy. Už realizovaný prieskum v roku 2017 ukázal, že obyvatelia Európy prikladali veľký význam čistote na verejných priestranstvách a vo verejnej doprave. Čistá verejná doprava sa v súčasnosti stala ešte dôležitejšou a spolu s čistotu verejných priestranstiev patrí medzi najdôležitejšie priority.

Väčšina spotrebiteľov (60 %) v Európe sa domnieva, že priemysel čistiacich prostriedkov robí náš život príjemnejším, zatiaľ čo iba 41% sa domnieva, že prispieva k udržateľnosti.  Na druhej strane je to nárast o 6 % oproti výsledkom prieskumu z roku 2017. Na Slovensku o udržateľnosti je presvedčená takmer polovica (49 %) respondentov.

O prieskume A.I.S.E.

Od roku 2008 Medzinárodná asociácia pre detergenty a čistiace prostriedky (A.I.S.E.) realizuje každé tri roky pravidelný paneurópsky prieskum spotrebiteľských návykov. Najnovší prieskum prebiehal vo februári 2020 pred vypuknutím COVID pandémie, následne sa urobilo porovnanie v júni tohto roka. Zapojilo sa doň 23 európskych krajín. Z každej krajiny odpovedalo minimálne 200 ľudí, spolu viac ako 4 600 respondentov, mužov aj žien vo veku 18-65 rokov. Prieskum zisťoval, ako spotrebitelia vnímajú trvalú udržateľnosť vo všeobecnosti, aké sú ich očakávania v tomto smere a taktiež, aké sú ich návyky a postupy spojené s praním, umývaním riadu, čistotou a hygienou ako v domácnostiach, tak vo verejných priestranstvách.

O SZZV

Slovenské združenie pre značkové výrobky (www.szzv.sk) je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. SZZV vzniklo v roku 1996, má 25 členov a je členom viacerých svetových a európskych priemyselných združení a asociácií, medzi ktoré patrí aj A.I.S.E.

O mam

Odporúčame pozrieť

mladi ludia

Voličov v EÚ podľa prieskumu najviac trápi ekonomická situácia

Voličov vo viacerých členských štátoch Európskej únie najviac znepokojuje ekonomická situácia, migrácia a medzinárodné konflikty. …

Consent choices