Brockova
Štátna tajomníčka Ingrid Brocková. Zdroj: MZVaEZ SR.

Ingrid Brocková na Stredoeurópskej energetickej konferencii: V boji s novým koronavírusom potrebujeme všetci veľa energie a odvahy

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 28. septembra 2020 zúčastnila na výročnej Stredoeurópskej energetickej konferencii (Central European Energy Conference 2020). Ide už o štrnásty ročník konferencie, ktorú spoluorganizujú Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s ďalšími partnermi. Tento rok bola vhodne načasovaná ako príspevok k formulovaniu priorít SR v rámci Plánu obnovy Európskej únie a nového finančného rámca EÚ.

Hlavnou témou konferencie boli aktuálne otázky energetickej a klimatickej politiky a možnosti využitia Fondu obnovy pre tranzíciu energetiky v kontexte pandémie ochorenia COVID-19. Štátna tajomníčka v diskusii s hlavným ekonómom Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) OECD Lászlo Varróom a Martinom Jiruškom z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne hodnotili silné stránky stredoeurópskych krajín z hľadiska energetiky a udržateľnej obnovy ekonomiky.

„COVID-19 nám všetkým odčerpal veľa energie a boj s pandémiou ešte zďaleka nie je na konci. V reakcii na aktuálne výzvy sú kľúčové angažovanosť, odvaha a spolupráca,” uviedla štátna tajomníčka Ingrid Brocková a zároveň zdôraznila, že súčasnú krízu je potrebné využiť ako príležitosť na energetickú transformáciu hospodárstiev. Prostriedky dostupné v rámci Európskeho plánu obnovy by mali byť využité i na presadenie reforiem v oblasti energetickej efektívnosti a prechod k nízkouhlíkovej ekonomike. Práve tieto môžu priniesť vytvorenie nových pracovných miest a zaistiť odolnosť našich ekonomík pred ďalšími krízami. Správa IEA OECD: Svetový energetický výhľad 2020 – Plán obnovy hovorí o možnosti vytvorenia až deviatich miliónov tzv. zelených pracovných miest v priebehu nasledujúcich troch rokov. Navrhované opatrenia by tiež prispeli k posilneniu ekonomického rastu o 1,1 percentuálneho bodu ročne a redukcii emisií skleníkových plynov o 4,5 miliárd ton do roku 2023.

Viac..  M. Beňová: Snahy o obmedzovanie práva veta prehlbujú už existujúce spory

O mam

Odporúčame pozrieť

Európska agentúra pre lieky: Koronavírus je stále hrozbou

Ochorenie COVID-19 zostáva hrozbou, aj keď už nepredstavuje celosvetový stav núdze. Uviedla to v utorok …

Consent choices