Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP.

M. Beňová: Ženy musia mať rovnaké šance presadiť sa ako muži

Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu je venovaný aj problematike vyváženosti zastúpenia žien a mužov v riadiacich orgánoch európskych spoločností a súvisiacemu návrhu smernice.

Podiel žien na riadení firiem je dlhodobo nízky, pričom pomer ich zastúpenia sa prirodzeným vývojom bohužiaľ roky veľmi nemení. „Väčšinu absolventov univerzít pritom predstavujú práve ženy. Nezdá sa mi preto uveriteľné ani obhájiteľné, že by boli ženy s rovnakou mierou kvalifikácie o toľko menej schopné v porovnaní s ich mužskými kolegami,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Pozitívna diskriminácia žien preto môže byť súčasťou spravodlivého riešenia existujúceho problému. „Samozrejme, že akékoľvek kvóty nemôžu byť jediným kritériom pre účasť žien v rozhodovacích orgánoch firiem. Rozhodujúca je ich šikovnosť, znalosti či talent. Na druhej strane však môžu byť kvóty akýmsi nutným zlom, aby boli firmy nútené zaoberať sa spravodlivým nastavením a vyváženosťou svojej personálnej politiky, jednoducho zaistením rovnosti šancí na presadenie sa. Príkladom v tomto smere by samozrejme mali ísť v prvom rade štátne podniky,“ zdôraznila europoslankyňa.

Viac..  Landsbergis: EÚ sa musí vysporiadať s maďarskými systematickými obštrukciami

Návrh smernice, ktorý sa danou situáciou zaoberá má už niekoľko rokov. Po celý čas má pritom podporu tak Európskej komisie, ako aj Európskeho parlamentu. „Doposiaľ sa na ňom však nevedeli dohodnúť ministri práce a sociálnych vecí z jednotlivých členských štátov zastúpení v Rade EÚ. Viacero krajín má pritom svoje vlastné fungujúce predpisy v tejto oblasti. Harmonizácia by preto z hľadiska fungovania spoločného trhu bola prospešná,“ uzavrela Monika Beňová.

O mam

Odporúčame pozrieť

zena

Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Europoslanci naliehajú na Radu, aby do Charty základných práv EÚ pridala sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú …

Consent choices