zdroj: FB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Obciam pri plošnom testovaní bude môcť pomáhať vyše 4000 pomáhajúcich profesií

Slovensko čaká nasledujúce dva víkendy rozsiahla logistická operácia. Poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák a splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková  vyzývajú všetkých terénnych sociálnych pracovníkov, asistentov osvety zdravia, príslušníkov miestnych občianskych poriadkových služieb, pracovníkov v komunitných centrách a asistentov učiteľa, aby sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie celoplošného testovania. Tzv. pomáhajúce  a podporné profesie môžu pomôcť v obciach pri samotnej koordinácii testovania či vypĺňaní administratívnych formulárov.  V Slovenskej republike pôsobí v rómskych komunitách takmer 4100 pomáhajúcich a podporných profesií.

„Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity chce aktívne prispieť svojimi odbornými a ľudskými kapacitami k bezproblémovému celoplošnému testovaniu. Vyzývam preto všetky pomocné profesie, ktoré pôsobia v obciach s prítomnosťou rómskych komunít,  a napomáhajú obciam zlepšovať ich životné podmienky, aby pomohli pri testovaní. Vopred ďakujem aj všetkým lokálnym mimovládnym organizáciám, ktoré sa rozhodnú byť  nápomocné pri tejto akcii. Veľmi si vážim prácu terénnych sociálnych pracovníkov, asistentov osvety zdravia a ďalších, ktorí sú v regiónoch nepostrádateľní. Ďakujem všetkým, ktorí pracujú v týchto náročných časoch v teréne a som vďačná za ľudskosť a solidaritu tých, ktorí pomáhali zabezpečovať testovanie v okrese Bardejov a na Orave,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Do pomoci pri realizovaní testovania sa osobne plánuje zapojiť aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková a zamestnanci Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity. Pri testovaní v okrese Bardejov bol ako dobrovoľník zapojený minulý víkend aj poslanec Európskeho parlamentu Peter Pollák. Je pripravený opäť  sa zapojiť do testovania aj počas nasledujúcich víkendových dní.

„Chcel by som požiadať všetky pomáhajúce profesie, aby sa opäť zapojili do pomoci pri testovaní v obciach, v ktorých pôsobia a ukázali svoje odhodlanie a spolupatričnosť. Viem, že terénni asistenti, príslušníci miestnych občianskych poriadkových služieb a ďalší, ktorí pôsobia aktívne v regiónoch, preukázali už aj počas prvej vlny šírenia koronavírusu, že sú v obciach nenahraditeľní a vedia riešiť  krízové situácie. Naposledy sa mi to potvrdilo aj v Bardejove, kde som asistoval pri testovaní. Bez realizovania národných projektov a ľudí pracujúcich v rámci podporných profesií, by bola príprava testovania v obciach  komplikovanejšia a zapojenosť  Rómov do testovania by bola nižšia. Samotné obce, ktoré dlhodobo využívajú tzv. pomáhajúce profesie potvrdzujú, že sú im nápomocné nielen vo výnimočných a mimoriadnych situáciách, ale aj pri každodennej práci v rómskych komunitách.  V lokalitách, kde pôsobia tzv. pomáhajúce profesie sa zlepšuje životná úroveň Rómov a spolunažívanie s majoritným obyvateľstvom. Som presvedčený, že terénni asistenti, asistenti osvety zdravia, asistenti učiteľa a takisto príslušníci miestnych občianskych poriadkových služieb a ďalší, budú asistovať pri testovaní počas najbližších dní v čo najväčšom počte a potvrdia svoju dôležitosť a výnimočnosť v regiónoch,“ uviedol Peter Pollák, poslanec Európskeho parlamentu.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity realizuje vďaka finančnej pomoci Európskej únie 6 národných projektov (NP). Z toho sú 4 zamerané na podporu tzv. pomáhajúcich profesií v rómskych komunitách – NP Terénna sociálna práca, NP Komunitné služby, NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí, NP  Covid-19. Pri práci s Rómami v rómskych lokalitách pôsobí aj 294 asistentov podpory zdravia a ich 27 koordinátorov prostredníctvom NP Zdravé komunity a 2589 príslušníkov miestnych občianskych poriadkových služieb,  prostredníctvom Ministerstva vnútra SR ako sprostredkovateľského orgánu časti OP Ľudské zdroje.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ prisľúbila Palestínčanom 1,8 miliardy eur, útok Hamasu to teraz spochybnil

Európska únia na roky 2021 až 2024 prisľúbila celkovo 1,8 miliardy eur subjektom Palestínskej samosprávy. …

Consent choices