les
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Udržateľné obhospodarovanie lesov. Európsky parlament chce bojovať proti odlesňovaniu

Európsky parlament prijal dve správy, kde žiada Komisiu, aby podnikla kroky na ochranu lesov. V jednom vyžaduje opatrenia na podporu udržateľného hospodárenia s lesmi v EÚ a v druhej ochranu lesov v tretích krajinách tým, že do EÚ prestaneme dovážať produkty, ktorých výroba spôsobuje odlesňovanie. Poslanci ich prijali pri príležitosti pripravovanej stratégie pre lesy, ktorú by Komisia mala predstaviť začiatkom roka 2021.

V oboch správach sa uvádza, že udržateľné lesné hospodárstvo a boj proti odlesňovaniu nám pomôžu dosahovať ciele, ktoré si EÚ vytýčila v Európskom ekologickom dohovore, v stratégii „Z farmy na stôl“ a v stratégii pre biodiverzitu.

Prečo sú lesy také dôležité

Lesy majú významnú sociálnu, hospodársku a environmentálnu hodnotu. Pokrývajú 30% územia EÚ a nachádza sa v nich až 80% všetkých rastlinných alebo živočíšnych druhov. Zdravé lesy sú nesmierne dôležité v boji proti klimatickým zmenám, pretože z atmosféry pohlcujú oxid uhličitý. V EÚ lesy každoročne pohltia 8,9% emisií skleníkových plynov. Ako zachytávače uhlíka sú veľmi dôležité, ak chce EÚ dosiahnuť klimatickú neutralituPreto je veľmi dôležité ich chrániť, bojovať proti odlesňovaniu a chrániť aj komunity, ktoré sú od nich závislé.

Príčiny odlesňovania

Odlesňovanie je celosvetový problém a deje sa s alarmujúcou rýchlosťou. Jeho dôsledkom je strata biodiverzity a uvoľňovanie skleníkových plynov do atmosféry. Odhaduje sa, že od roku 1960 bola vyrúbaná viac ako polovica tropických dažďových lesov.

Existuje jasné spojenie medzi odlesňovaním a medzinárodným dopytom po komoditách, ktoré svojou ťažbou alebo produkciou prispievajú ku globálnemu odlesňovaniu a degradácii. EÚ je významným dovozcom takýchto produktov, ako sú napríklad poľnohospodárske výrobky. Prostredníctvom svojej obchodnej politiky môže pomôcť zachovať lesy na celom svete.

Všetko ešte viac zväčšuje nezákonná ťažba dreva. Aj keď v EÚ existujú pravidlá pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve, tento problém je stále jednou z hlavných príčin odlesňovania v EÚ aj vo svete.

Klimatické zmeny a strata biodiverzity so sebou prinášajú veľké suchá, záplavy a požiare, čím sa dostávame do začarovaného kruhu, pretože sa tak ničia ďalšie lesy a ešte viac urýchľujú klimatické zmeny. Počas požiarov a amazonskom pralese v roku 2019 sa ukázalo, že na boj proti nim je potrebná medzinárodná spolupráca.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Aké riešenia proti deforestácii

Udržateľné lesné hospodárstvo zosúlaďuje ekonomické a sociálne dopady lesníctva s environmentálnymi cieľmi, zlepšuje zdravie lesov a ich prispôsobivosť na klimatické zmeny. Lesy predstavujú sľubný ekologický hospodársky sektor, majú potenciál vytvoriť na celom svete 10 až 16 miliónov pracovných miest.

Pomôcť by mohlo aj používanie satelitov. Dokážu odhaliť prírodné katastrofy, ako sú suchá a požiare, vďaka nim môžeme zmierniť riziká a zvýšiť odolnosť lesov.

Ako môže EÚ chrániť lesy a podporovať udržateľné lesné hospodárstvo

Viac ako 60% produkčných lesov v EÚ má certifikát, že sú obhospodarované udržateľne. Lesnícky priemysel priamo vytvára 500 000 pracovných miest a ďalších 2,6 milióna nepriamo. Na Slovensku je to takmer 18 tisíc ľudí.

Európsky parlament uznáva, že udržateľné hospodárenie s lesmi môže pomôcť v boji proti klimatickým zmenám a takisto podporiť dôležitý sektor hospodárstva. Poslanci preto žiadajú, aby bolo na hospodárenie s lesmi vynaložených viac finančných prostriedkov zo spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Parlament takisto žiada prísnejšie opatrenia proti nelegálne ťažbe dreva a viac kontrol na hraniciach, odkiaľ pochádza dovážané drevo a či k nám nie sú dovážanú produkty prispievajúce k úbytkom lesov. Poslanci chcú tiež zabezpečiť, aby sa systematicky hodnotil vplyv obchodných dohôd na stav lesov, biodiverzitu a ľudské práva.

Poslanci vyzývajú na podporu udržateľného lesného hospodárstva na celom svete a na využitie satelitov EÚ (Copernicus a Galileo) na monitorovanie odlesňovania a lesných požiarov v tretích krajinách. Žiadajú tiež primerané financovanie výskumu a inovácií, aby sa lesy stali odolnejšie voči klimatickým zmenám.

Parlament požaduje aj záväzné ciele na ochranu a obnovu lesných ekosystémov a obzvlášť pralesov – lesov, ktoré neboli ovplyvňované človekom.

O mam

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: EÚ musí pomôcť lesom aj mimo svojho územia

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices