zdroj: FB Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Koronavírus: Komisia víta významnú dohodu o oslobodení vakcín a testovacích súprav od DPH

Komisia v utorok uvítala prijatie nových dôležitých opatrení, ktoré členským štátom umožnia oslobodiť nemocnice, lekárov a jednotlivcov v EÚ od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri nákupe vakcín proti koronavírusu a testovacích súprav.

Tieto nové pravidlá sa zakladajú na návrhu Komisie z 28. októbra (v rámci oznámenia Komisie o ďalších opatreniach v reakcii na COVID-19) a všetky členské štáty ich prijali jednomyseľne. Cieľom je zabezpečiť jednoduchší a lacnejší prístup k nástrojom na prevenciu, diagnostiku a liečbu COVID-19.

Komisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v tejto súvislosti uviedol: „Dnešná dohoda pomôže zabezpečiť, aby sa vakcíny proti koronavírusu dali v celej EÚ nakupovať bez DPH. Blahoželám všetkým zúčastneným stranám k mimoriadne rýchlemu prijatiu nových pravidiel, vďaka ktorým zlacnejú vakcíny aj testovacie súpravy. Úspešné nasadenie týchto vakcín je významným krokom k tomu, aby Európa vystúpila z tieňa pandémie, a preto bude na najbližšie mesiace predstavovať absolútnu prioritu.“

Vďaka týmto opatreniam budú môcť krajiny EÚ zaviesť dočasné oslobodenie od DPH pre vakcíny a testovacie súpravy, ktoré sa predávajú nemocniciam, lekárom a jednotlivcom, ako aj pre úzko súvisiace služby. Momentálne môžu členské štáty uplatňovať znížené, ale nie nulové, sadzby DPH na predaj vakcín, pričom znížené sadzby sa nevzťahujú na testovacie súpravy. Podľa zmenenej smernice budú môcť členské štáty uplatňovať znížené alebo nulové sadzby na vakcíny aj na testovacie súpravy, ak sa tak rozhodnú.

Pandémia koronavírusu si vyžiadala mimoriadnu reakciu orgánov vo všetkých oblastiach politiky. Komisia v súčasnosti stále intenzívnejšie pripravuje nasadenie nových vakcín v EÚ, najmä po nedávnych prelomových oznámeniach svetových farmaceutických aktérov.

Viac..  EÚ chce dohodu o dovoze ocele a hliníka do USA do konca roka

Daňová a colná politika EÚ bude aj naďalej zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní prístupu k týmto kľúčovým zdravotníckym potrebám a súčasne zaisťovať, aby sa na vnútorný trh dostal len bezpečný tovar.

Ďalšie kroky

Aby mohli členské štáty okamžite konať, pravidlá sa budú uplatňovať odo dňa nasledujúceho po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Zostanú v platnosti do konca roka 2022 alebo dovtedy, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nových pravidiel o sadzbách DPH, ktorý predložila Komisia, podľa toho, čo nastane skôr.

Viac informácií

Aktuality z GR TAXUD

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19

Oznámenie o ďalších opatreniach v reakcii na COVID-19 a tlačová správa o opätovnom vzostupe koronavírusu

O mam

Odporúčame pozrieť

kyberneticke utoky

Komisia víta politickú dohodu o akte o kybernetickej odolnosti

Komisia víta, že Európsky parlament a Rada dosiahli politickú dohodu týkajúcu sa aktu o kybernetickej …

Consent choices