polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Poľnohospodárska politika 2021-2022: Prechodné pravidlá a pomoc vo výške 8 mld. eur

Europoslanci prijali opatrenia na zaistenie hladkého prechodu k budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ a uvoľnili osem miliárd eur na pomoc farmárom, potravinárom a vidieku.

Nariadenie, ktoré Európsky parlament schválil pomerom hlasov 653 (za): 19 (proti): 22 (zdržalo sa hlasovania), predlžuje platnosť aktuálnych pravidiel Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) až do konca roka 2022. Cieľom novej právnej úpravy je zaistiť pokračovanie platieb pre poľnohospodárov a príjemcov v oblasti rozvoja vidieka aj po 31. decembri 2020.

Členské štáty získajú vďaka poslancom možnosť uľahčiť farmárom prístup ku kompenzáciám v prípade prudkého poklesu ich príjmov alebo na pokrytie strát zapríčinených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, chorobou zvierat alebo rastlín či zamorením škodcami. Parlament tiež presadil opatrenia, ktoré poskytnú krajinám EÚ väčšiu voľnosť pri podpore poľnohospodárov, a to najmä počas krízy spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19.

Poslancom sa počas rokovaní o konečnej verzii nových pravidiel so zástupcami ministrov poľnohospodárstva členský štátov podarilo dosiahnuť predĺženie nových viacročných projektov v oblasti rozvoja vidieka, ktoré sa zameriavajú na ekologické poľnohospodárstvo a opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, nad rámec pôvodne navrhovaných troch rokov. Do tejto kategórie zaradili aj projekty zamerané na dobré životné podmienky zvierat.

Podrobnejšie informácie o prechodných pravidlách v oblasti SPP sú k dispozícii tu.

Skoršie uvoľnenie ôsmich miliárd eur na pomoc farmárom

Súčasťou dohody poslancov so zástupcami členských štátov sú aj pravidlá využitia ôsmich miliárd eur počas nasledujúcich dvoch rokov na zvýšenie odolnosti farmárov, potravinárov a vidieka voči dopadom kríz a na podporu digitalizácie a environmentálnej udržateľnosti ich výroby. Približne 30% z peňazí na obnovu by malo byť uvoľnených v roku 2021, zvyšných 70% v roku 2022.

Poslancom sa podarilo presadiť, aby aspoň 37% z osemmiliardového balíka bolo využitých na ekologické poľnohospodárstvo a opatrenia v oblasti klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat. Minimálne 55% z prostriedkov na obnovu by sa malo vyčleniť na financovanie investícií, ktoré prispievajú k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu poľnohospodárstva, ako aj na podporu mladých farmárov.

Podrobnejšie informácie o dohodnutom balíku obnovy pre sektor poľnohospodárstva a rozvoja vidieka sú k dispozícii tu.

Vyhlásenia spravodajcov

„Nová právna úprava EÚ, ktorú sme dnes schválili, je pre našich poľnohospodárov nanajvýš dôležitá, nakoľko prináša právnu istotu a pomoc na obnovu krízou zasiahnutého potravinárstva počas nasledujúcich dvoch rokov. Ide o pevný most smerom k budúcim novým pravidlám, ktorý poskytuje farmárom aj vládam členských štátov dostatok času na prípravu na novú Spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2022,‟ uviedla spravodajkyňa prechodných opatrení SPP Elsi Katainen (RE, FI).

„Nie je to iba predĺženie súčasných pravidiel. Poskytujeme našim poľnohospodárom, potravinárom a vidieckym komunitám ambiciózny súbor nástrojov a finančné prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na zvýšenie odolnosti, udržateľnosti a digitalizácie tohto odvetvia, čo im umožní aktívnejšie sa zapojiť do procesov prispôsobovania sa klimatickým zmenám a zmierňovania ich následkov,‟ uviedol spravodajca pomoci pre obnovu Paolo De Castro (S&D, IT).

Ďalší postup

Text nariadenia, na ktorom sa vopred dohodli poslanci so zástupcami členských štátov, musí po Európskom parlamente schváliť aj Rada (ministrov) EÚ.

Súvislosti

Predložené nariadenie je druhým z dvojice návrhov z dielne Európskej komisie, ktoré by mali po roku 2022 zaistiť hladký prechod k zreformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Prvý súbor pravidiel bol poslancami schválený v decembri 2019.

Vyjednávači EP už začali rokovať so zástupcami Rady o konečnom znení reformy SPP na obdobie po roku 2022.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ prisľúbila Palestínčanom 1,8 miliardy eur, útok Hamasu to teraz spochybnil

Európska únia na roky 2021 až 2024 prisľúbila celkovo 1,8 miliardy eur subjektom Palestínskej samosprávy. …

Consent choices