Ilustračné foto. Zdroj: screenshot FB Polícia Slovenskej republiky.

M. Klus: Jednotný trh a cezhraničný pohyb tovarov v EÚ je v čase koronakrízy chrbticou ekonomiky

„Prijímanie neprimeraných opatrení a vytváranie prekážok v ťažkých časoch pandémie ochorenia COVID-19, ktorú tak či tak sprevádza množstvo obmedzení, je len ďalšou hrozbou pre dodávateľské reťazce. Práve za účelom zaručenia nepretržitého fungovania jednotného vnútorného trhu sme zaviedli tzv. green lanes (alebo zelené jazdné pruhy), s tým, že od vodičov nákladnej dopravy by sa nemalo vyžadovať príliš komplikované predkladanie dokladov, rôznych potvrdení či negatívnych testov, samozrejme, okrem identifikácie či vodičského preukazu.“

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) Martin Klus vo štvrtok, 18. februára 2021 v Bratislave, počas videokonferencie hlavných koordinátorov európskych tém (šerpov) lídrov vlád skupiny takmer dvadsiatich tzv. like-minded,“ teda podobne zmýšľajúcich, členských štátov Európskej únie(EÚ).

Hlavnými témami online rokovania, ktoré sa konalo z iniciatívy Fínska, boli možnosti ďalšieho posilnenia odolnosti jednotného trhu, digitálna agenda, ako aj pripravovaná aktualizácia Európskej priemyselnej stratégie, ktorá je zameraná na podporu priemyslu a zachovanie jeho konkurencieschopnosti.

Štátny tajomník MZVEZ SR využil videokonferenciu ako príležitosť poukázať na reštrikcie zo strany Nemecka, na základe ktorých už od polovice februára čelia aj slovenskí cezhraniční prepravcovia a vodiči nákladnej dopravy množstvu komplikácií či prekážok pri vstupe do krajiny.

„Neprimerané opatrenia, ako napríklad požiadavka na registráciu a preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 48 hodín, sú pre veľkú väčšinu dopravcov len ťažko realizovateľné. Takéto komplikácie navyše priamo ohrozujú zásobovanie priemyslu na Slovensku, no súčasne môžu ľahko vytvoriť dominový efekt a potenciálne ovplyvniť aj ďalšie krajiny EÚ,“ vyhlásil Martin Klus. Slovensko naďalej nesúhlasí s obmedzeniami, v dôsledku ktorých dochádza k ohrozeniu dodávateľských reťazcov a vyzval na skoré riešenie problému v záujme zachovania plynulosti cezhraničného pohybu tovarov.

Viac..  EK v novom sankčnom balíku voči Rusku neplánuje nové zákazy dovozu

V súvislosti s oživením európskeho hospodárstva po koronakríze sa partneri zhodli, že návrat k fungovaniu jedného trhu do podoby spred pandémie už stačiť nebude. Zo súčasnej krízy sa členské štáty EÚ musia poučiť a dobudovať vnútorný trh, pri zachovaní otvorenej ekonomiky bez zbytočných prekážok.

„Musíme zvýšiť odolnosť vnútorného trhu. Nemôžeme doma vyrábať všetko, preto je potrebná otvorenosť svetovému obchodu a investíciám, čo prináša európskym spoločnostiam a spotrebiteľom výhody. Naše úsilie o podporu výroby a investícií v Európe by sa malo zamerať aj na zabezpečenie dlhodobých investícií do ekologických a digitálnych riešení, vrátane nových technológií. Pre Slovensko je však zásadné, aby priemysel zostal globálne konkurencieschopný aj počas procesu tzv. zelenej transformácie,“ priblížil počas videokonferencie šerpov štátny tajomník rezortu diplomacie Slovenskej republiky M. Klus.

Zároveň dodal, že ďalším spôsobom, ako posilniť odolnosť EÚ, je budovanie technologickej suverenity a prehlbovanie jednotného digitálneho trhu. Súčasťou tohto procesu však podľa Martina Klusa musí byť aj presadzovanie spoločných hodnôt Únie a dodržiavanie základných práv a slobôd, vrátane ochrany osobných údajov, či zabránenie cenzúre alebo porušeniu práva na slobodu prejavu. V tejto súvislosti vyzdvihol dvojicu legislatívnych návrhov o digitálnych službách – Akt o digitálnych službách (DSA) a Akt o digitálnych trhoch (DMA), ktorých spoločnou ambíciou je nastavenie nových európskych pravidiel pre digitálne služby.

O mam

Odporúčame pozrieť

P. Szijjártó: Neuvážené rozhodnutia Bruselu znížili konkurencieschopnosť EÚ

Neuvážené rozhodnutia v Bruseli v uplynulých rokoch viedli k poklesu konkurencieschopnosti Európskej únie (EÚ). Vyhlásil …

Consent choices