Boris Kollár, predseda NRSR. PHOTO: FB Boris Kollár

Boris Kollár sa zúčastnil videokonferencie predsedov parlamentov štátov Slavkovského formátu

V poradí piate stretnutie parlamentného formátu S3 sa v piatok dopoludnia uskutočnilo vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu vírusu COVID-19 formou videokonferencie. Predsedovia parlamentov Českej, Slovenskej a Rakúskej republiky sa v online diskusii venovali viacerým aktuálnym témam. R. Vondráček, W. Sobotka a B. Kollár rokovali nielen o výzvach, ktoré prináša boj s pandémiou na národnej, regionálnej a európskej úrovni, dotkli sa aj témy ďalšieho rozširovania EÚ na Západnom Balkáne, transatlantickej spolupráce po nástupe novej administratívy amerického prezidenta J. Bidena a problematike zodpovednosti digitálnych spoločností za online obsah.

Predseda B. Kollár hneď v úvode online rokovania ocenil parlamentnú platformu S3 a uviedol, že skutočná hodnota úspešnej susedskej zahraničnej politiky sa podľa neho preukáže práve v takýchto mimoriadnych a bezprecedentných obdobiach, aké zažívame v dôsledku pokračujúcej pandémie aj dnes. Parlamentní lídri S3 spoločne konštatovali, že práve pandémia Covid-19 je skúškou dobrých susedských vzťahov, priateľstva, skutočného významu solidarity a schopnosti zaistiť zdravie a blahobyt občanov. „Vírus je tu s nami naďalej a neoslabuje. Sme v zvláštnej a komplikovanej situácii kedy nikto z nás nemá zaručený recept na bezpodmienečné vyriešenie. Avšak vakcíny predstavujú dôležitý nástroj, ktorý nám pomôže postupne začať prelamovať začarovaný kruh pandémie“, uviedol na online rokovaní predseda NR SR B. Kollár.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že je potrebné vyzdvihnúť úsilie Komisie v procesoch vyjednávania s jednotlivými výrobcami vakcíny, avšak nie je možné ani zatvárať oči pred komplikáciami s dodávkami. „Je úlohou Komisie, aby ako objednávateľ dokázala vynútiť plnenie dohodnutých záväzkov“, dodal v tejto súvislosti B. Kollár. Ocenil aj vzájomnú výmenu skúseností a tzv. best practices v oblasti verejného zdravia, krízového manažmentu, informovania sa o pripravovaných krokoch na národnej úrovni medzi členmi zoskupenia S3.

V otázke sociálno-ekonomických dopadov koronakrízy v Európe predsedovia parlamentov S3 so znepokojením spoločne konštatovali, že dnes ešte stále nie je známy ich presný rozsah. Podľa predsedu parlamentu B. Kollára je však jednoznačne potrebná rýchla reakcia všetkými dostupnými prostriedkami tak na národnej ako aj na európskej úrovni. „Okrem opatrení prijatých na národnej úrovni sa musíme sústrediť aj na plánovanie efektívneho využívania európskych prostriedkov s cieľom podpory investícií a štrukturálnych reforiem“, zdôraznil predseda B. Kollár.

Viac..  V. Bilčík: Eurofondy budú v bezpečí, ak Fico ustúpi od škodlivých zmien

Ďalšou témou dnešných online rozhovorov predsedov parlamentov štátov Slavkovského formátu bola aj politika rozširovania EÚ týkajúca sa krajín Západného Balkánu. Predstavitelia zákonodarných zborov sa zhodli na tom, že S3 má jednoznačne spoločný záujem na dynamickom a dôveryhodnom prístupovom procese. V otázke rozvoja transatlantických vzťahov B. Kollár na rokovaní predsedov parlamentov S3 uviedol, že SR podporuje rozbehnutie strategického dialógu. „Transatlantické partnerstvo môže dlhodobo a efektívne fungovať len vtedy, ak budú budované aj väzby na úrovni medzi EÚ a Spojenými štátmi“, spresnil predseda NR SR.

V závere videokonferencie lídri diskutovali aj o zodpovednosti digitálnych spoločností za online obsah a súvisiacej potrebe legislatívne zadefinovať pojmy ako napr. nelegálny a škodlivý obsah. Podľa predsedu B. Kollára by malo platiť, že to, čo je nelegálne offline by malo byť nelegálne aj online. „Toto pravidlo by sa malo uplatňovať na nelegálny obsah aj na tovary a služby ponúkané online“, vyjadril presvedčenie predseda slovenského parlamentu.

R. Vondráček, W. Sobotka a B. Kollár počas piatkového online rokovania zhodne konštatovali, že parlamentná dimenzia S3 sa podľa nich teší priaznivej dynamike. Ďalšou plánovanou aktivitou by malo byť, ak to epidemická situácia umožní, stretnutie šéfov zákonodarných zborov vo Viedni už v marci tohto roku. „Pandémia ukázala, že kooperácia a koordinácia S3 môže prispieť k riešeniu nielen krízových situácií, ale aj k efektívnym a viditeľným riešeniam problémov. Meradlom jej úspechu by mali byť konkrétne výsledky, ktorých benefity môžu pocítiť aj občania našich krajín“, dodal na záver online rokovania predseda Boris Kollár.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Wlachovský: Spolupráca v rámci Slavkovského formátu je čoraz aktívnejšia

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa v pondelok 29. mája …

Consent choices