emisie, znecistenie ovzdusia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko čelí žalobe zo strany EK za nedostatočnú ochranu kvality ovzdušia

Minister životného prostredia Ján Budaj rešpektuje rozhodnutie Európskej komisie, ktorá podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre tuhé znečisťujúce látky a pre neprijatie primeraných opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.

Hoci početnosť prekročení limitnej hodnoty PM10 vyjadrenej ako priemerná denná koncentrácia na území Slovenska za roky 2020,  aj 2019 významne poklesla, a v  roku 2020 bol dokonca dosiahnutý súlad s limitnou hodnotou pre PM10 na všetkých monitorovacích staniciach (s výnimkou Jelšavy), podanie na Európsky súdny dvor hodnotí znečistenie ovzdušia Slovenska aj za predošlé  roky.

Európska komisia vedie za porušenie smernice o kvalite okolitého ovzdušia konanie voči 18 členským štátom EÚ. Desať z týchto prípadov bolo postúpených súdnemu dvoru EÚ, ktorý už vyniesol právny verdikt v piatich prípadoch. Ide najmä o koncentráciu prachových častíc PM10  vyjadrenú ako  denný priemer.

„Kvalita ovzdušia je ako lakmusový papierik, ktorý odzrkadľuje, aká je environmentálna kondícia  tej ktorej krajiny. Na znečistené ovzdušie si vieme zvyknúť, ale tento tichý zabiják sa podpisuje aj na predčasných úmrtiach. V úmrtnom liste to nebýva napísané, ale na Slovensku zomierame následkom znečisteného ovzdušia v podobe rôznych pľúcnych ochorení viac na infarkt myokardu, či na rakovinu. Žneme ovocie ignorácie voči ochrane ovzdušia z éry vlád R. Fica a P. Pellegriniho. Teraz musíme podniknúť oveľa razantnejšie kroky, aby  sa kvalita ovzdušia na Slovensku zlepšila a aby už neboli prekračované normy prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia,“ zdôrazňuje minister Budaj.

MŽP už v tomto  smere koná:

  • Ukončili  sme prípravu nového zákona o  ochrane ovzdušia, ktorej cieľom sú rozsiahle zmeny premietajúce opatrenia vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády. Návrh nového zákona vytvorí nové, náročnejšie požiadavky na štátnu správu, samosprávu,  aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania. 
  • Dokončili sme zmenu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, ktoré neboli zvyšované  viac než 20 rokov. Po zmene sa stanú účinným ekonomickým nástrojom voči znečisťovateľom ovzdušia. 
  • Vlani spustený projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, podporený Európskou úniou, sa zameral na vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia, pôsobiacich v regiónoch. Tí  majú za úlohu spolupracovať so štátnou správou a samosprávou na riadení kvality ovzdušia,  venujú sa monitorovacím aktivitám, osvete a vzdelávaniu verejnosti najmä o správnom spôsobe vykurovania tuhým palivom.
  • vychádzajúc z analýz SHMÚ najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia sú na Slovensku veľké priemyselné zdroje znečistenia a domové zdroje znečistenia. Tam odporúča ministerstvo zamerať aj niektoré z projektov Plánu obnovy a odolnosti.
Viac..  Vladimír Bilčík: Ak vieme akýkoľvek obal opätovne zrecyklovať, musíme to aj dôsledne robiť

„Výzvy, pred ktorými ochrana ovzdušia stojí, presahujú pôsobnosť rezortu životného prostredia a z tohto dôvodu budem mobilizovať podporu ďalších rezortov,  ako aj samosprávy. Na očistenie ovzdušia nad Slovenskom potrebujeme novú politickú a spoločenskú  akceptáciu  a ja som presvedčený, že ju dosiahneme.“, konštatuje minister Ján Budaj.

O mam

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Respiračným chorobám by sa dalo predchádzať, ak by sme mali čistejší vzduch

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices