Miriam Lexmann

M. Lexmann: Využime európske zdroje na boj proti úniku mozgov

Pripravované investície do digitalizácie nám môžu pomôcť pri podpore talentovaných ľudí v rozhodnutí zostať na Slovensku. Ich nedostatok cítime napríklad v nemocniciach, kde nám životne chýba zdravotnícky personál, a tí, čo zostali, tak pracujú s vypätím všetkých síl.

Podľa údajov Eurostatu z roku 2018 žilo trvalo v zahraničí viac ako 360 000 Slovákov, čo je 7 percent slovenskej populácie. Podľa Inštitútu pre finančnú politiku len v rokoch 2000 až 2015 po zarátaní prisťahovalcov a tých, ktorí sa zo zahraničia vrátili, Slovensko opustilo 300 000 obyvateľov.

Potrebujeme investície do digitalizácie a zamestnanosti

Podľa Miriam Lexmann potrebujeme pre motivovanie a udržanie ľudí na Slovensku predovšetkým uľahčiť znižovanie hospodárskych, sociálnych, územných, ale aj generačných rozdielov a revitalizovať lokality Slovenska odkiaľ ľudia odchádzajú.

„Hovorím o poskytnutí podpory mladým rodinám, budovaniu prístupnej a kvalitnej infraštruktúry v doprave, zamestnanosti, podmienok pre malé a stredné firmy, ale aj pri starostlivosti o deti, starších a osoby so zdravotným znevýhodnením, a tiež zdravotníckej starostlivosti a služieb,“ uviedla v rámci rozpočtových požiadaviek Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci k už dnes pripravovanému rozpočtu EÚ pre rok 2022 slovenská europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.

O opodstatnenosti týchto riešení hovoria aj údaje organizácie LEAF, ktoré získala medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Z výskumu vyplynulo, že najsilnejšími dôvodmi na ich návrat domov sú rodina a konkrétne pracovné príležitosti. Tie by mohli priniesť aj investície do digitalizácie, ktorá by pomohla aj odľahlejším oblastiam a menším mestám, ktoré najviac trpia vysťahovalectvom a únikom mozgov, kvôli nedostatku pracovných miest a kvalitnej infraštruktúry.

„Potenciál digitálnych riešení je aj vo vytváraní možností práce na diaľku, čo umožní ľuďom vykonávať svoju prácu z domu bez toho, aby sa museli sťahovať za prácou,“ uviedla Miriam Lexmann ako jednu z pripomienok vo schválenom usmernení pre rozpočet EÚ na rok 2022, ktoré prijal Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne veci, kde je členkou. Len tu by sa však podľa nej opatrenia nemali skončiť.

Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Podpora mimovládnych a charitatívnych organizácií

Aj v súvislosti s pandémiou musíme nielen v tomto období, ale aj v budúcom roku venovať väčšiu pozornosť odvetviam ekonomiky, ktoré sú najviac zasiahnuté krízou. „Patria sem cestovný ruch, reštaurácie či služby, ale podporu potrebujú aj neziskové a mimovládne organizácie zabezpečujúce sociálne služby a zmierňovanie negatívnych dopadov pandémie na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva,“ vysvetlila slovenská europoslankyňa.

Miriam Lexmann predložila v rámci výboru pre zamestnanosť a sociálne veci dokopy 11 pripomienok k usmerneniu pre rozpočet EÚ pre rok 2022. Podľa slovenskej europoslankyne by mala EÚ budúci rok výraznejšie prispieť aj na zdravotnícku sebestačnosť EÚ, zlepšenie vzdelania a začlenenia mladých ľudí na trhu práce, funkčné súdnictvo, ale aj do budovania vzájomnej dôvery medzi členskými krajinami.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Automobilky v EÚ žiadajú väčšiu podporu elektromobility

Výrobcovia automobilov v Európskej únii (EÚ) žiadajú väčšiu podporu elektromobility. Potrebné je rozšíriť nákupné stimuly, …

Consent choices