Ivan Štefanec, europoslanec (KDH). PHOTO: archív I. Štefanca

Ivan Štefanec: Budovanie cyklotrás pomôže každému druhu dopravy

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) dnes, v spolupráci s Nadáciou Antona Tunegu a Konrad Adenauer Stiftung, organizoval ďalší zo série webinárov na tému využitia Plánu obnovy. Tentoraz bol zameraný na cyklodopravu a cyklistickú infraštruktúru. Zúčastnili sa na ňom Peter Klučka, národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora mesta Košice, Peter Rozsár z o.z. Cyklokoalícia a Ján Kovalčík, dopravný analytik INEKO.
Na diskusii bola rozoberaná otázka, ako čo najefektívnejšie využiť 100 miliónov eur, ktoré sú v rámci Národného fondu obnovy alokované pre cyklodopravu. Odborníci upozornili, že podpora cyklodopravy nie je len pre cyklistov samotných, ale ide o prepojenie hromadnej a individuálnej prepravy. Napríklad vo forme budovania kapacít v rámci železničných a autobusových nástupíšť, bezpečné príjazdy a úschovne. Cieľom by malo byť, aby obyvatelia prímestských satelitov mali v čo najväčšej miere možnosť využiť ekologickú dopravu do práce, či do školy. Lucia Gurbáľová upozornila, že takéto zásahy je možné robiť len v úzkej súčinnosti so samosprávami, ktoré poznajú prostredie aj dopravnú situáciu priamo na mieste.

Podľa Ivana Štefanca sú tieto zámery plne v súlade s európskymi stratégiami podpory mobility

„Nedávno sme schválili novú chartu práv pasažierov v železničnej doprave, kde sa vyslovene hovorí aj o uľahčení prevozu bicyklov, či iných individuálnych dopravných prostriedkov. Peniaze z Fondu obnovy určené na cyklodopravu nepomôžu len pravidelným cyklistom, ale aj všetkým občanom, ktorí túto formu dopravy chcú využívať a zatiaľ nemajú možnosť. Odbremení sa tým aj zložitá dopravná situácia v okolí našich veľkých miest. Verím, že spoločne s odborníkmi, samosprávami a záujmovými združeniami dokážeme zlepšiť túto infraštruktúru a vytvoriť podmienky pre komfortnú, bezpečnú a rýchlu dopravu bicyklami všade, kde je to možné.“
Viac..  M. Lexmann: Ostro odsudzujem vojenský útok Azerbajdžanu na Náhorný Karabach

O red

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Cestovný ruch je šancou pre chudobné regióny Slovenska

Pred dvadsiatimi siedmymi rokmi sa Valné zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu  rozhodlo ustanoviť 27. september …

Consent choices