jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: European parliament 2021.

Eugen Jurzyca: Prečo som sa zdržal pri návrhu na kritiku nového maďarského zákona

„Viacerí sa ma pýtali, prečo som sa v Európskom parlamente zdržal pri návrhu na kritiku nového maďarského zákona týkajúceho sa napríklad sexuálnej výchovy na školách. Nesúhlasím s vytláčaním sexuálnych menšín na okraj spoločnosti. Deti treba vzdelávať o všetkom, primeraným spôsobom. Ak existuje podozrenie, že niektorý členský štát EÚ porušil princípy právneho štátu a porušujú sa v ňom ľudské práva, treba to nezávisle posúdiť. Najlepšie súdnou cestou. V minulosti po rozsudku Súdneho dvora Maďarsko zrušilo diskriminačný zákon o financovaní mimovládnych organizácií. Snaha riešiť tieto otázky tlakom z EP je síce marketingovo-politicky atraktívna, môže však byť kontraproduktívna. Podľa mňa môže dokonca viesť k posilneniu odstredivých síl v EÚ a znížiť šancu na dosiahnutie pozitívnej zmeny,“ hovorí europoslanec Eugen Jurzyca /SaS, ECR/.

Európsky parlament ostro skritizoval maďarský zákon proti LGBTIQ komunite

• jasný rozpor novej maďarskej právnej úpravy s hodnotami, princípmi a predpismi EÚ
• politická cenzúra a postupné podkopávanie základných práv v Maďarsku
• potreba naliehavých právnych krokov zo strany Komisie a členských štátov
• zastavenie financovania opatrení, ktoré sú v rozpore s hodnotami EÚ

Európsky parlament dôrazne odsúdil zákon prijatý maďarským parlamentom, ktorý je namierený proti LGBTIQ osobám. Kritizoval tiež demontáž demokracie a právneho štátu v Maďarsku.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 459 (za): 147 (proti): 58 (zdržalo sa hlasovania), čo najdôraznejšie odsúdili nový maďarský zákon zameraný proti LGBTIQ komunite. Legislatívna úprava prijatá maďarským Národným zhromaždením predstavuje podľa nich jasné porušenie základných práv zakotvených v Charte základných práv a v zmluvách EÚ, ako aj právnych predpisov Únie o vnútornom trhu.

Ďalší útok na demokraciu, právny štát a základné práva

Prijatie nového maďarského zákona nie je ojedinelým prípadom, ale skôr ďalším úmyselným a vopred plánovaným príkladom postupného podkopávania základných práv v Maďarsku, kde sa štátom sponzorovaná fóbia voči LGBTIQ komunite a dezinformačné kampane stali nástrojmi politickej cenzúry. Toto porušovanie ľudských práv je súčasťou širšieho politického programu zameraného na rozklad demokracie a právneho štátu vrátane slobody médií, a preto by sa malo považovať za systematické porušovanie hodnôt EÚ.

Medzi najnovšie príklady tohto prístupu patrí zmena maďarskej ústavy tak, aby definovala matku ako ženu a otca ako muža, či de facto zákaz právneho uznania pohlavia transrodových a intersexuálnych osôb, konštatuje uznesenie. Parlament prostredníctvom schváleného textu vyjadril svoj neochvejný záväzok chrániť práva detí a zdôraznil, že podporovanie tolerancie, akceptácie a rozmanitosti by malo slúžiť ako hlavná zásada na zabezpečenie rešpektovania najlepších záujmov dieťaťa.

Viac..  Miriam Lexmann: Viac ako polovica Slovákov, ktorí hľadajú opatrovateľa, ho má problém zabezpečiť

Výzva na urýchlenú reakciu

Parlament vyzval Komisiu, aby voči Maďarsku okamžite iniciovala zrýchlené konanie o porušení povinnosti. Poslanci tiež očakávajú, že exekutíva EÚ v prípade potreby využije všetky procesné nástroje Súdneho dvora vrátane žiadosti o dočasné opatrenia spojené so sankciami za ich nedodržiavanie.

V prípade nečinnosti Komisie by mali konať členské štáty a vec predložiť Súdnemu dvoru EÚ, zdôrazňuje uznesenie. Schválený text tiež vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s aspektmi, na ktoré sa nevzťahuje právo EÚ, predložili medzištátnu žiadosť Európskemu súdu pre ľudské práva.

Parlament poukázal na dôvody, pre ktoré by voči Maďarsku malo byť za účelom ochrany rozpočtu Únie aktivované nariadenie o podmienenosti prístupu k prostriedkom EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Poslanci tiež vyjadrili vážne znepokojenie nad súladom návrhu maďarského plánu na podporu obnovy a odolnosti s právnym poriadkom EÚ.

Plénum vyzvalo Radu a Komisiu, aby urýchlene odblokovali antidiskriminačnú smernicu a začali rokovať o iniciatíve EP na vytvorenie stáleho mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva.

Poslanci tiež vyjadrili obavu, že maďarský zákon sa podobá tzv. ruskému zákonu o propagande proti komunite LGBT z roku 2013. Parlament v tejto súvislosti vyzval Komisiu, aby ďalej skúmala financovanie kampaní zameraných proti LGBTIQ v EÚ.

Súvislosti

Maďarské Národné zhromaždenie dňa 15. júna 2021 schválilo zákon, ktorý pod zámienkou boja proti pedofílii obmedzuje slobodu prejavu a práva detí tým, že zavádza zákaz obsahu s tematikou LGBTIQ v školách, vzdelávacích materiáloch a televíznom vysielaní pre osoby mladšie ako 18 rokov. Nová právna norma bola v maďarskom parlamente prijatá takmer jednohlasne – 157 hlasmi proti jednému. Do platnosti vstúpila 8. júla 2021.

O red

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o greenwashingu: Textil ľudia nevyhadzujú preto, lebo je neopraviteľný, ale preto, lebo vyšiel z módy

Zákaz zavádzajúcej reklamy a všeobecných environmentálnych tvrdení Schválený mandát Parlamentu na rokovania s členskými štátmi …

Consent choices