pollak
Peter Pollák, europoslanec /OĽaNO, EPP/. PHOTO: FB PP.

Peter Pollák: Nárast sexuálneho zneužívanie detí na internete je alarmujúci

Poskytovatelia služieb elektronickej komunikácie – napríklad v oblasti správ, e-mailov či chatov – budú môcť na základe dohodnutej výnimky dobrovoľne odhaľovať a nahlasovať sexuálne zneužívanie detí na internete, hoci to nebude ich povinnosťou. Dočasná legislatívna úprava umožňuje uplatňovať výnimku z pravidiel o dôvernosti elektronickej komunikácie a údajov o prenose dát.

Rovnako budú môcť prijímať opatrenia proti kybernetickému groomingu (kybernetickému nadväzovaniu kontaktov na sexuálne účely) a oznamovať domnelé sexuálne zneužívanie detí online príslušným orgánom presadzovania práva a justičným orgánom či organizáciám konajúcim vo verejnom záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Dočasné nariadenie bude platné maximálne tri roky alebo menej, ak sa dovtedy podarí dohodnúť nové dlhodobé pravidlá zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu v online prostredí.

„Nárast sexuálneho zneužívania detí na internete je natoľko alarmujúci, že je nutné využiť všetky možnosti k odhaľovaniu ich páchateľov a zabezpečeniu ochrany našich detí,“ hovorí Peter Pollák /OĽaNO, EPP/.

Detská pornografia

Na odhaľovanie online materiálu spojeného so sexuálnym zneužívaním detí slúžia špecifické technológie, ktoré skenujú obsah – napríklad snímky či text – a prenášané dáta. Zatiaľ čo technológie hašovania sa dajú využiť pri fotografiách či videách, klasifikátory a umelá inteligencia sa používajú na analyzovanie textu či prenášaných dát na účely odhaľovania kybernetického groomingu. Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na skenovanie zvukovej komunikácie.

Lepšia ochrana súkromia

Poslanci trvali na zavedení zodpovedajúcich postupov a mechanizmov uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivci mohli podať sťažnosť, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené. Vďaka predbežnému posúdeniu vplyvu a konzultačným postupom by vnútroštátne orgány pre ochranu údajov mali mať lepší dohľad nad technológiami, ktoré používajú poskytovatelia služieb.

Viac..  Eugen Jurzyca: V práve na opravu vidím aj riziká, udržiavať náhradné diely za každú cenu nemá zmysel

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu Birgit Sippel (S&D, DE) uviedla: „Sexuálne zneužívanie detí je hrozný zločin, ktorý porušuje ľudské práva. Musíme mu predchádzať účinnejšie, stíhať viac páchateľov a ponúknuť lepšiu podporu jeho obetiam. Dohoda sa snaží zaistiť rovnováhu medzi odhaľovaním sexuálneho zneužívania detí online a ochranou súkromia používateľov. Možno nie je dokonalá, ale ponúka funkčné dočasné riešenie na nasledujúce tri roky. Teraz potrebujeme, aby Komisia urýchlene navrhla dlhodobé riešenie, ktoré by vychádzalo z opatrení na ochranu údajov uvedených v dočasnom nariadení a ktoré by viedlo k cielenejšiemu skenovanie súkromnej komunikácie.“

Po Európskom parlamente musí nariadenie schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Do platnosti vstúpi tri dni po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Legislatívna úprava – v nadväznosti na úplné uplatňovanie európskeho kódexu elektronických komunikácií od decembra 2020 – umožňuje poskytovateľom webových služieb aj v budúcnosti dobrovoľne uplatňovať opatrenia na boj proti šíreniu detskej pornografie a predchádzanie jej šíreniu.

O red

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Nerobme rozdiely medzi našimi deťmi. VIDEO

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices