Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Budúcnosť Európy: závery prvej diskusie o návrhoch Konferencie

Konferencia o budúcnosti Európy sa po rozpravách o predbežných textoch návrhov vo všetkých diskutovaných oblastiach pomaly blíži do finále.

Plénum a deväť pracovných skupín začalo v dňoch 25. a 26. marca v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu – s fyzicky prítomnými aj na diaľku pripojenými účastníkmi – pracovať na konečných návrhoch Konferencie.

Predbežné texty návrhov, ktoré vypracovali predsedovia a hovorcovia občanov v spolupráci so spoločným sekretariátom, prediskutovalo plénum Konferencie: občania, poslanci EP, poslanci vnútroštátnych parlamentov, zástupcovia Rady a Komisie, sociálnych partnerov, občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov. Tieto návrhy boli založené prevažne na odporúčaniach z európskych občianskych panelov a národných panelových diskusií, na príspevkoch z viacjazyčnej digitálnej platformy, ako aj na podnetoch, ktoré vyplynuli z diskusií pracovných skupín či samotného pléna.

Poslanci Európskeho parlamentu predstavili doterajšie výsledky činnosti pracovných skupín EP a zdôraznili, že aj najambicióznejšie návrhy občanov musia byť brané vážne. V tejto súvislosti tiež prisľúbili, že budú hájiť výsledky práce európskych občanov počas Konferencie.

V súlade s odporúčaniami občanov poslanci EP vyzvali na posilnenie európskych politík v oblastiach ako zdravotníctvo, zahraničná politika, mládež, vzdelávanie a kultúra. Európa musí byť podľa niektorých z nich ambicióznejšia a ujať sa vedenia napríklad v oblasti digitálnej konektivity, podľa iných by mala najmä aktívnejšie podporovať malé a stredné podniky.

Silná Európska únia by podľa väčšiny poslancov dokázala lepšie zvládať aj vojnu na Ukrajine. Podľa niektorých zákonodarcov je ruská invázia zlomovým okamihom pre budúcnosť Európy, ďalší poslanci vyzvali na lepšiu prípravu EÚ na krízové situácie v budúcnosti.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

Záznamy zo zasadnutí pracovných skupín sú k dispozícii na webových stránkach Multimediálneho centra EP. Plenárne rozpravy si môžete pozrieť zo záznamu tu:

·  Prezentácia vnútroštátnych podujatí; príspevky zainteresovaných strán

·  Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; mládež, šport, kultúra a vzdelávanie; digitálna transformácia

·  Európska demokracia; hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť

·  Klimatická zmena a životné prostredie; zdravie

·  EÚ vo svete; migrácia

Ďalší postup:

Nasledujúce plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy je naplánované na 8. a 9. apríla v Štrasburgu. Pracovné skupiny by na tomto zasadnutí mali predstaviť konsolidované znenia návrhov. Plénum by malo predložiť svoje konsenzom prijaté záverečné odporúčania výkonnej rade koncom apríla tak, aby mohla byť záverečná správa doručená vedúcim predstaviteľom inštitúcii EÚ už 9. mája v Štrasburgu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Budúcnosť EÚ: návrhy Parlamentu na zmenu zmlúv

V nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy a v reakcii na bezprecedentné výzvy a viacnásobné …

Consent choices