EU vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Regióny štátov EÚ upozorňujú na ich nedostatočné zapojenie do národných plánov obnovy

Územia v Európskej únii (EÚ) sú nedostatočne zapojené do správy, vykonávania a monitorovania národných plánov obnovy a odolnosti. Upozorňujú na to Európsky výbor regiónov (VR) a Rada európskych obcí a regiónov (CEMR), ktoré sa v rámci spoločných konzultácií venovali zapojeniu miestnych a regionálnych samospráv do implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) v objeme 724 miliárd eur, ktorý je základným kameňom plánu obnovy po COVID-19 pre Európu. Z ich skúmania vyplýva, že napriek niektorým zlepšeniam sa národné plány obnovy a odolnosti príliš často implementovali ako procesy zhora nadol, na ktoré majú obce a regióny zdanlivo malý alebo žiadny vplyv. Výbor regiónov o tom informuje na svojej webstránke.

Respondenti v rámci konzultácií boli vo všeobecnosti pozitívni, pokiaľ ide o schopnosť plánov obnovy podporovať zelenú a digitálnu transformáciu. Pri iných cieľoch politiky, ako je územná kohézia, boli viac rozpoltení. Len veľmi malá časť miestnych a regionálnych orgánov uviedla, že majú primeranú úlohu pri monitorovaní národných plánov obnovy a odolnosti alebo sú dostatočne zohľadnené na základe svojich kompetencií. Vlastníctvo plánov je preto znepokojivo nízke.

Viac..  Čínske automobilky vyzývajú na odvetné kroky proti clám EÚ

V tejto súvislosti podľa respondentov existuje silné riziko nedosiahnutia cieľov a míľnikov v plánoch obnovy. Významný podiel účastníkov upozornil aj na riziko nesprávneho pridelenia prostriedkov, pričom pre mnohé z nich je stále nejasná súhra medzi plánmi obnovy a inými európskymi fondmi.

CEMR a VR v rámci konzultácií zbierali názory a skúsenosti 26 organizácií zastupujúcich rôzne subnárodné úrovne vlády v 19 členských štátoch EÚ vrátane Slovenska. Konzultácie sa uskutočnili od polovice januára do konca marca 2022.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

vlajka

Eurobarometer ukazuje pozitívne vnímanie hospodárstva a kvality života v regiónoch EÚ

Komisia uverejnila rýchly prieskum Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil na regionálnej úrovni a z ktorého vyplýva, že …

Consent choices