Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: European Union 2021.

R. Hajšel o balíku Fit for 55: Prijatie je nevyhnutné, ale nie za každú cenu

Európsky parlament nebol tento týždeň schopný schváliť takú verziu  revízie obchodného systému s emisnými povolenkami, ktorá by bola prijateľná či už pre politické skupiny viac naľavo, ako aj viac napravo. Po kontroverznom hlasovacom procese europoslanci nakoniec revíziu  nateraz odmietli a rozhodli o jej  navrátení na opätovné prerokovanie vo výboroch. Následne sa rozhodlo aj o stiahnutí  ďalších súvisiacich legislatívnych opatrení, či už sa to týka uhlíkového cla alebo zriadenia klimatického sociálneho fondu.

Europoslanec Robert Hajšel (SD) sa vyjadril k balíku FIT FOR 55, k jeho neschváleniu a vráteniu na prerokovanie do výborov rozhodujúcich legislatívnych opatrení ohľadom ETS, uhlíkového cla a Klimatického fondu:

„Myslím si, že vzhľadom na okolnosti a protirečivé fakty je vrátenie týchto zelených opatrení do rokovacieho procesu správnym rozhodnutí, ktoré som podporil aj ja. Parlament sa musí naprieč svojim politickým spektrom naučiť viac načúvať aj menšinovým názorom, ktoré odrážajú obavy ľudí v mnohých štátoch a snažiť sa ich začleniť do textov tejto veľmi dôležitej legislatívy. Vo všeobecnosti je prijatie týchto dokumentov nevyhnutné, ak chce EÚ splniť svoje ambiciózne klimatické ciele. Ale nemôže to byť za každú cenu. Mnohé z týchto opatrení môžu naozaj priniesť veľké zvýšenie cien energií, najmä pokiaľ ide o vykurovacie palivá alebo aj benzín  a naftu do áut, ktoré sa už zvyšujú bez tohto kroku.

Viac..  V. Orbán: Musíme odmietnuť bruselský model Európy

Musíme dať jasnú prioritu obnoviteľným zdrojom, ale zároveň trvám na povinných výnimkách pre sociálne zraniteľných a chudobou ohrozených občanov, ktorí už dnes aj na Slovensku musia platiť čoraz vyššie ceny za energie. Presadil som to ako hlavný spravodajca v revízii smernice o zdaňovaní energií odhlasovaného nedávno vo výbore a som presvedčený, že takýto postup treba aplikovať aj v ďalších častiach balíka Fitfor55,  či už ide o emisné povolenky,  uhlíkové clo alebo Klimatický fond.

EÚ sa musí najprv dobre pripraviť na to, aby ochránila všetkých zraniteľnejších ľudí, žijúcich v nízkopríjmových domácnostiach. Musí tiež zaistiť, aby ľudia, ktorí prídu kvôli týmto opatreniam o prácu, ju našli inde a aby v dôsledku zvýšených nákladov nedošlo k zníženiu konkurencieschopnosti nášho priemyslu.“

O mam

Odporúčame pozrieť

elektromobil

Europoslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá

Europoslanci schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné …

Consent choices