elektromobil
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslanci podporili viac nabíjacích staníc a ekologickejšie lodné palivá

Europoslanci schválili nové predpisy, ktoré majú zabezpečiť viac alternatívnych čerpacích staníc pre autá a nákladné vozidlá, jednoduché a ľahké nabíjanie a čistejšie lodné palivá. Nové právne predpisy sú súčasťou balíka „Fit for 55 v roku 2030″. Ide o plán EÚ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a dekarbonizovať dopravu.

Ľahšie používanie nabíjacích staníc

Poslanci úspešne vyrokovali, že do roku 2026 sa budú musieť zaviesť elektrické nabíjacie parky pre automobily s výkonom minimálne 400 kW aspoň každých 60 km pozdĺž základnej siete TEN-T, pričom výkon siete sa do roku 2028 zvýši na 600 kW. Pre nákladné vozidlá a autobusy budú musieť byť k dispozícii nabíjacie stanice každých 120 km. Tieto stanice by mali byť do roku 2028 nainštalované na polovici hlavných ciest EÚ a v závislosti od cesty by mali mať výkon 1 400 až 2 800 kW. Členské štáty musia zabezpečiť, aby do roku 2031 boli vodíkové čerpacie stanice pozdĺž hlavnej siete TEN-T rozmiestnené aspoň každých 200 km.

Používatelia vozidiel s alternatívnym pohonom budú vedieť ľahko zaplatiť na nabíjacích miestach (platobnými kartami alebo bezkontaktnými zariadeniami a to bez potreby predplatného), zatiaľ čo cena týchto „palív“ sa bude musieť zobraziť za kWh, kilogram alebo za minútu či jedno nabíjanie. Poslanci sa postarali o to, aby Komisia do roku 2027 vytvorila databázu EÚ s údajmi o alternatívnych palivách, ktorá bude spotrebiteľom poskytovať informácie o dostupnosti, čakacích lehotách alebo cenách na jednotlivých čerpacích staniciach.

Ekologickejšie lodné palivá

Poslanci prijali tiež nové pravidlá o čistejších lodných palivách. Počas rokovaní s Radou sa im podarilo dosiahnuť, že lode budú musieť postupne znižovať emisie skleníkových plynov (GHG) tým, že obmedzia ich množstvo v energii, ktorú využívajú, a to o 2 % od roku 2025 a postupne až o 80 % od roku 2050 v porovnaní s úrovňami z roku 2020. Vzťahovalo by sa to na lode s hrubou tonážou nad 5 000 ton, ktoré sú v zásade zodpovedné za 90 % emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube a v prístavoch EÚ alebo medzi nimi, ako aj na 50 % energie spotrebovanej pri plavbách, v prípade ktorých sa východiskový alebo cieľový prístav nachádza mimo EÚ alebo v najvzdialenejších regiónoch EÚ.Kontajnerové a osobné lode budú musieť od roku 2030 počas kotvenia na pobreží vo veľkých prístavoch EÚ pokryť všetky potreby elektrickej energie z pobrežných zdrojov, aby sa tak výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch. Vďaka poslancom by od roku 2034 mali 2 % lodných palív pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Podmienkou je, aby Komisia oznámila, že v roku 2031 budú obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu (RFNBO) predstavovať menej ako 1 % palivového mixu.

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca EP pre infraštruktúru pre alternatívne palivá Petar Vitanov (S&D, BG) vyhlásil: „Použitie udržateľnejších, obnoviteľných a efektívnejších energetických riešení v odvetví dopravy pomôže znížiť emisie skleníkových plynov a znečistenie ovzdušia, zlepšiť kvalitu života občanov a vytvoriť nové kvalitné pracovné miesta. Nové pravidlá tiež pomôžu zaviesť viac nabíjacej infraštruktúry a urobiť jej používanie rovnako ľahkým ako v prípade tradičných čerpacích staníc.“

Spravodajca EP pre udržateľné námorné palivá Jörgen Warborn (EPP, SE) uviedol: „Nové pravidlá stanovujú zďaleka najambicióznejšiu cestu k dekarbonizácii námornej dopravy na svete. Zameriavajú sa na 90 % námorných emisií CO2 a zároveň chránia najmenších vlastníkov lodí a prístavov pred nákladmi a administratívnou záťažou. Vďaka nim je Európa priekopníkom pri vytváraní dopytu po udržateľných palivách a podpore inovácií.“

Ďalší postup

Nové pravidlá týkajúce sa infraštruktúry pre alternatívne palivá schválilo plénum 514 hlasmi za, 52 bolo proti a 74 sa zdržalo hlasovania, pričom nové pravidlá týkajúce sa udržateľných lodných palív schválilo 555 hlasmi za, 48 proti a 25 sa zdržalo hlasovania. Oba predpisy bude musieť schváliť aj Rada. Pravidlá týkajúce sa infraštruktúry pre alternatívne palivá sa potom začnú uplatňovať šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti aktu. Pravidlá pre udržateľné lodné palivá začnú platiť 1. januára 2025.

Prijatím nových pravidiel Parlament reaguje na očakávania občanov, pokiaľ ide o zlepšenie existujúcej dopravnej infraštruktúry z ekologického hľadiska a podporu lodnej dopravy šetrnej k životnému prostrediu, ako sa uvádza v návrhoch 2 ods. 7 a 4 ods. 5 v Správe o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Ciele v oblasti tzv. zelenej dopravy v Európskej únii sú nastavené veľmi ambiciózne. Legislatívny balík Fit for 55 prináša v rámci ich napĺňania nové pravidlá pre zavádzanie nabíjacích staníc a používanie ekologickejších námorných palív. Pôjde tak napríklad o postupné budovanie nabíjacích staníc či alternatívnych čerpacích staníc pre autá vo vzdialenosti asi každých 60 kilometrov pozdĺž hlavných európskych cestných ťahov. Podpora ďalšieho rozvoja elektromobility však so sebou nevyhnutne prinesie aj tlak na prenosové a distribučné sústavy v rôznych krajinách EÚ. Tie sú v súčasnosti pomerne stabilné, no odborníci upozorňujú, že skokový nárast využívania elektrických vozidiel, o ktorý sa Únia podporovaná niektorými jej členskými štátmi pokúša, môže túto situáciu výrazne zmeniť. To je len jedným z problémov cieľa týkajúceho sa nových bezemiských vozidiel v Únii po roku 2035. Podpora zelenej mobility tak so sebou prináša veľké množstvo výziev. Snaha o ich zvládanie však v žiadnom prípade nesmie oslabovať európsku priemyselnú výrobu a naopak musí v hospodársky ťažkých časoch prispievať k zachovaniu existujúcich a k vytváraniu nových, udržateľných pracovných príležitostí.“

Viac..  Nové pravidlá EÚ na zníženie objemu, opätovné používanie a recykláciu obalov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Toto je správne opatrenie, ktorý zlepší kvalitu nášho životného prostredia a pomôže rozptýliť obavy o tom, či budeme mať dostatok nabíjacích staníc pre nové elektromobily. Vítam, že EÚ podporí rozšírenie infraštruktúry nabíjacích staníc, ako aj čerpacích staníc s vodíkovým palivom. Je to nevyhnutný krok pre to, aby nové technológie uľahčovali ľuďom život, a nie naopak.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Podporujem nové nariadenie o infraštruktúre pre alternatívne palivá, keďže aj na Slovensku potrebujeme viac nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, pretože to pomôže zvýšiť záujem spotrebiteľov o zelenšie autá. Zdôrazňujem, samotná infraštruktúra nestačí, treba znižovať čas na jedno nabitie a najmä cena elektro auta nemôže byť vyššia ako cena auta so spaľovacím motorom, ktoré je na dlhšie dojazdy stále oveľa spoľahlivejšie. Inak sa nám dekarbonizovať dopravu nebude dariť.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Som rád, že máme spoločné minimálne štandardy pre dostupnosť nabíjačiek pre elektromobily. Je to jednou z podmienok prechodu na zelenú mobilitu. Žiaľ, na Slovensku hrozia v dôsledku nečinnosti bývalého vedenia hospodárstva a dopravy ďalšie Rázsochy pri výstavbe rýchlonabíjačiek. Projekty, ktoré by mali byť financované z Plánu obnovy totiž meškajú. Slovensko sa nesmie stať čiernou dierou Európy pre ľudí, ktorí majú záujem jazdiť na elektromobiloch.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Komisia navrhuje: „aby boli elektrické nabíjacie stanice pre automobily k dispozícii aspoň každých 60 km pozdĺž všetkých diaľnic a rýchlostných ciest v EÚ, s výnimkou tých úplne najmenej využívaných“. V praxi zatiaľ nevidíme nedostatok nabíjacích staníc. Počet nabíjacích staníc by sa mal zvyšovať ruka v ruke so zvyšovaním počtu elektromobilov. Celkom dobre to dokáže zabezpečiť trhová ekonomika. Podľa Bloomberg sa ukazuje, že ľudia preferujú nabíjanie v domácich podmienkach, Nemecko ustupuje od cieľa mať v roku 2030 jeden milión verejných nabíjacích staníc pre elektromobily. Ukazuje sa, že centrálne plánovanie má svoje obmedzenia.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Podporujem nové pravidlá na zabezpečenie dostupnosti nabíjacích staníc pre elektromobily. Na ich základe budú musieť byť splnené určité požiadavky, ako napríklad pokrytie týmito stanicami na každom 60 km, ako aj ich výkon minimálne 400 kW. Zároveň však naďalej zdôrazňujem, že považujem zákaz predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035 za chybu v čase, keď nášmu priemyslu chýbajú kritické suroviny na výrobu batérií a trh zaplavujú čínske elektromobily. Musíme pokračovať v podpore zelených cieľov, ale nie na úkor nášho priemyslu a konkurencieschopnosti.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Zavádzanie vozidiel s nulovými emisiami docielime len výstavbou verejných prístupných nabíjacích bodov a čerpacích staníc pre alternatívne palivá. Jedno podmieňuje druhé. Pre efektívnu a účinnú realizáciu je zohľadnenie regionálnych rozdielov nevyhnutným prvkom.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Ak chceme, aby vodiči prechádzali na ekologickejšie alternatívne palivá, fungujúca infraštruktúra nabíjacích staníc je nevyhnutnosťou. Zameranie sa na znižovanie emisií v nákladnej doprave, a špeciálne tej lodnej, je krok správnym smerom, namiesto nepremysleného zákazu spaľovacích motorov v osobnej doprave.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Základným predpokladom podpory a ďalšieho posilnenia udržateľných dopravných riešení je rýchle budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Preto je veľmi dôležité, aby sa zaviedol čo najlepší právny rámec, ktorý umožní dostatočnú úroveň zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá a podnieti investície do udržateľných technológií. Chceme zabezpečiť dostupnosť nabíjacích a čerpacích staníc, čo je kľúčové pre mobilitu občanov v každodennom živote, zároveň tým posilníme územnú súdržnosť a regiónom sa poskytneme pomoc pri prechode na ekologickú a klimaticky neutrálnu budúcnosť.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Prečo má poľnohospodárstvo čerpať verejné financie bez akejkoľvek pridanej hodnoty a zodpovednosti?

Parlament schválil revíziu spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ • Aktualizované environmentálne „podmienenosti“ sa už môžu použiť …

Consent choices