TikTik logo

TikTok sa zaväzuje, že sa prispôsobí pravidlám EÚ, aby lepšie chránil užívateľov

Po dialógu s Komisiou a sieťou vnútroštátnych orgánov na ochranu spotrebiteľa sa spoločnosť TikTok zaviazala zosúladiť svoje postupy s pravidlami EÚ v oblasti reklamy a ochrany spotrebiteľa, konkrétne so smernicou o nekalých obchodných praktikách, smernicou o právach spotrebiteľov a smernicou o nekalých zmluvných podmienkach. Tento dialóg vznikol najprv na základe sťažnosti Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC).

Vo februári 2021 BEUC upozornila na určité problematické praktiky spoločnosti TikTok, ktoré údajne porušujú pravidlá EÚ pre spotrebiteľov. BEUC napríklad zistila, že platforma sociálnych médií nechráni deti pred skrytou reklamou a nevhodným obsahom. Na základe tejto sťažnosti Komisia spolu s CPC a pod vedením írskych a švédskych spotrebiteľských orgánov začala dialóg so spoločnosťou TikTok. Séria obáv bola teraz vyriešená a TikTok sa zaviazal zmeniť svoje postupy.

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders povedal: „Všetky platformy sociálnych médií sú povinné dodržiavať pravidlá a zabezpečiť, aby spotrebitelia mohli ľahko identifikovať komerčný obsah, a to aj v prípade, že ho propagujú influenceri. Vítame záväzok spoločnosti TikTok zvýšiť transparentnosť spôsobu, akým vykonáva svoju obchodnú činnosť. Vďaka nášmu dialógu budú môcť spotrebitelia odhaliť všetky druhy reklamy, ktorým sú pri používaní tejto platformy vystavení. Napriek dnešnému záväzku budeme situáciu monitorovať aj v budúcnosti, pričom budeme venovať osobitnú pozornosť vplyvu na mladých používateľov.“

Prehľad hlavných záväzkov:

Používatelia teraz môžu nahlasovať reklamy a ponuky, ktoré by mohli potenciálne nútiť alebo oklamať deti, aby si kúpili tovar alebo služby;
Značkový obsah teraz dodržiava zásady ochrany používateľov, ktoré zakazujú propagáciu nevhodných produktov a služieb, ako sú alkohol, schémy rýchleho zbohatnutia a cigarety;
Používatelia sú vyzvaní, aby zapli prepínač, keď publikujú obsah s titulkom s konkrétnymi kľúčovými slovami súvisiacimi so značkou, ako napríklad #ad alebo #sponsored;
Ak má používateľ viac ako 10 000 sledovateľov, jeho videá preskúma TikTok na základe svojich zásad pre značkový obsah a usmernení komunity, aby sa uistil, že obsah je vhodný;
Zásady objasňujú, ako nakupovať a používať mince, a vyskakovacie okná poskytujú odhadovanú cenu v miestnych menách. Spotrebitelia majú možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od nákupu a k dispozícii je aj história ich nákupov;
Zásady tiež objasňujú, ako získať odmenu od TikToku a ako posielať darčeky, pri ktorých si používatelia budú môcť jednoducho vypočítať ich cenu;
Platená reklama vo videách bude označená novým štítkom, ktorého účinnosť bude testovať tretia strana;
Používatelia budú môcť nahlasovať nezverejnený značkový obsah a budú zavedené nové pravidlá pre hashtagy a štítky.
Ďalšie kroky

Viac..  Slovenskí europoslanci žiadajú SZĽH, aby hráči z KHL nehrali v reprezentácii

Sieť pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) bude aktívne monitorovať plnenie týchto záväzkov v roku 2022 a neskôr. Orgány na ochranu údajov budú naďalej kompetentné posudzovať súlad nových politík a postupov spoločnosti s pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov.

Orgány CPC budú monitorovať a posudzovať súlad najmä v prípadoch, keď pretrvávajú obavy, napríklad či je dostatočne jasné, ako deti chápu obchodné aspekty postupov spoločnosti TikTok. Napríklad v súvislosti s tým, čo sa týka personalizovanej reklamy, vzhľadom na nedávno uverejnených „5 kľúčových zásad spravodlivej reklamy pre deti“

CPC tiež dôkladne preverí výsledok testovania štítkov, ako aj ich implementáciu a primeranosť zobrazenia odhadovanej jednotkovej ceny za mincu v miestnej mene pri zasielaní darčeka. Okrem toho sa môžu začať opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť dodržiavanie noriem EÚ a zaručiť, aby všetky platformy dodržiavali rovnaké pravidlá.

Súvislosti

Spolupráca v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) je sieť orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. S cieľom riešiť cezhraničné problémy sa ich činnosti koordinujú na úrovni EÚ.

Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Vďaka aktualizovanému nariadeniu o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa majú teraz väčšie právomoci na odhaľovanie nezrovnalostí a prijímanie rýchlych opatrení proti nepoctivým obchodníkom. Spolupráca sa vzťahuje na spotrebiteľské pravidlá, ktoré pokrývajú rôzne oblasti, ako sú nekalé obchodné praktiky, elektronický obchod, geografické blokovanie, dovolenkové balíky, predaj online a práva cestujúcich.

O mam

Odporúčame pozrieť

Lexmann

Lexmann: Potrebujeme spoločný postup v oblasti hodnotenia rizík a pravidiel transparentnosti TikToku

Vyjadrenie europoslankyne za KDH Miriam Lexmann k začatiu konania Európskej komisie voči TikToku: „Bezpečnosť detí …

Consent choices