Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rozbehli sa dodávky vakcín v reakcii na vypuknutie nákazy opičích kiahní

Odštartovali dodávky prvých dávok vakcín, ktoré Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie Európskej komisie (HERA) nakúpil v reakcii na aktuálne vypuknutie nákazy opičích kiahní. Do Španielska dorazilo 5 300 dávok z celkovo 109 090 zakúpených. Je to prvá zo série dodávok plánovaných na budúce týždne a mesiace, aby všetky členské štáty boli pripravené reagovať na aktuálne vypuknutie nákazy opičích kiahní. Prednosť pritom majú najviac zasiahnuté členské štáty.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová v tejto súvislosti uviedla: „Dnes začínajú do krajín najviac postihnutých vypuknutím nákazy opičích kiahní prichádzať prvé dodávky vakcín. V tejto situácii vidíme európsku zdravotnú úniu v akcii: reaguje v reálnom čase na ohrozenia zdravia a chráni svojich občanov. Po prvýkrát prostredníctvom nášho Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) priamo nakupujeme vakcíny a dávame ich k dispozícii členským štátom. Úrad HERA sa etabloval a funguje, čo znamená, že EÚ výrazne posilnila svoju schopnosť reagovať na nové ohrozenia zdravia a účinne ich riešiť.“

Podobne ako v prípade vakcín proti COVID-19, dávky vakcín sa prideľujú na pomernom základe v závislosti od počtu obyvateľov každej krajiny. Členské štáty s vyšším počtom prípadov ovčích kiahní (v čase uzavretia zmluvy) majú pri dodávkach prednosť – na tejto zásade sa členské štáty dohodli. Vakcíny členským štátom dodáva priamo farmaceutická spoločnosť. Zanedlho po dnešných dodávkach do Španielska budú nasledovať dodávky do Portugalska, Nemecka a Belgicka. Do ďalších členských štátov potom budú smerovať v júli a auguste.

Od začiatku vypuknutia nákazy ovčích kiahní Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) spolu s ďalšími útvarmi Komisie situáciu v Európe pozorne sleduje a podporuje úsilie o pripravenosť a schopnosť reagovať vo všetkých členských štátoch. Zakúpenie a poskytnutie 109 090 dávok vakcín, ktoré vyrába spoločnosť Bavarian Nordic, je len jedným príkladov podpory plynúcej členským štátom.

Takisto je to prvýkrát, keď sa rozpočet EÚ prostredníctvom programu EU4Health využíva na priamy nákup vakcín, ktoré sa poskytujú členským štátom.

Súvislosti

Európska komisia je odhodlaná vybudovať silnejšiu a aktívnejšiu Európsku zdravotnú úniu, ktorá bude pripravená a schopná reagovať na objavujúce sa ohrozenia zdravia. Pandémia COVID-19 nám ukázala, aká dôležitá je koordinácia medzi európskymi krajinami, ako aj pridanú hodnotu spoločnej reakcie na cezhraničné ohrozenia zdravia.

Viac..  EÚ schválila vakcínu proti najnovšiemu variantu COVID-19

Od 18. mája sa bolo nahlásených približne 2 682 prípadov opičích kiahní v 23 členských štátoch EÚ (Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko), ako aj v Nórsku a na Islande. Opičie kiahne sú vírusové zoonotické ochorenie (vírus prenášaný zo zvierat na človeka) so symptómami veľmi podobnými, ale miernejšími, ako v minulosti mávali pacienti nakazení pravými kiahňami. Ochorenie je endemické v západnej a strednej Afrike. V Európe sa šíri po prvý raz.

Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) je kľúčovým pilierom európskej zdravotnej únie a základným aktívom na posilnenie reakcie a pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie. Úrad HERA bol zriadený v októbri 2021 s cieľom nahradiť ad hoc postupy v reakcii na pandémiu a jej zvládanie stálou štruktúrou s primeranými nástrojmi a zdrojmi na plánovanie opatrení EÚ v prípade núdzových situácií v oblasti zdravia. HERA bude predvídať hrozby a potenciálne zdravotné krízy, a na to bude zhromažďovať informácie a budovať potrebné kapacity na reakciu.

HERA bude v rámci výkonu svojho dôležitého mandátu financovať nákup prostredníctvom programu EU4Health. Program EU4Health je jedným z hlavných nástrojov pripravujúcich pôdu pre európsku zdravotnú úniu a spája všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) vo svojom posúdení rizík postihnutým krajinám odporučilo skoré očkovanie po kontakte s ochorením vakcínou tretej generácie, ktorú vyrába spoločnosť Bavarian Nordic, na zabránenie ochoreniu alebo zmiernenie jeho priebehu.

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ schválila vakcínu proti najnovšiemu variantu COVID-19

Európska komisia (EK) v piatok schválila upravenú vakcínu Comirnaty XBB.1.5 proti ochoreniu COVID-19. Tretia úprava …

Consent choices