PHOTO: Európske Noviny/ Marco Németh

Eurofondy pomôžu aj Bernolákovu, začali s výstavbou prístavby školy

V Bernolákove v okrese Senec začali s výstavbou 10-triednej prístavby základnej školy (ZŠ). Ako informuje odbor komunikácie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), štátny tajomník Dušan Velič dnes odštartoval výstavbu novej budovy ZŠ, ktorá získala podporu z eurofondov. „Vďaka takmer 63 miliónom eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) pribudne v Bratislavskom kraji 4 265 nových miest pre školákov, zrenovuje sa 23 škôl a postaví sa päť nových školských budov,“ uviedlo ministerstvo.

Jednou z podporených škôl je aj ZŠ na Komenského 3 v Bernolákove. Jej vysunuté pracovisko na Školskej ulici sa vďaka eurofondom rozšíri o novú budovu. Bernolákovo s podporou takmer 2,9 milióna eur postaví úplne novú budovu školy s desiatimi triedami a zázemím pre učiteľov. Súčasťou projektu je aj moderná kuchyňa a jedáleň pre približne 200 stravníkov.

MIRRI SR vlani vyhlásilo výzvu určenú špeciálne na zvýšenie kapacít ZŠ v Bratislavskom kraji. V čase vyhlásenia výzvy v kraji chýbalo až 9-tisíc miest pre školákov. Na niektorých školách hrozilo dokonca zavedenie dvojzmennej výučby. „O podporu na rozšírenie miest a modernizáciu ZŠ v Bratislavskom kraji bol od začiatku obrovský záujem. Preto sme pôvodný balík zdvojnásobili z 31 miliónov na 62,6 milióna eur. Výsledkom je, že spolu 11 škôl v mestských častiach hlavného mesta Bratislavy a 15 škôl v obciach a mestách Bratislavského kraja rozšíri svoje kapacity, vybuduje nové triedy, zmodernizuje svoje budovy a zlepší podmienky pre žiakov aj pre učiteľov,“ skonštatoval Velič.

Okrem rozširovania kapacít škôl sú dôležitou súčasťou podporených projektov v Bratislavskom kraji aj investície do vybudovania odborných učební a školskej infraštruktúry, ale aj energetické opatrenia a zelené riešenia. Dôležitým kritériom bolo tiež zabezpečenie vzdelávania pre deti so špeciálnymi potrebami. „Vo výzve sa posudzoval aj nový koncept SMART škôl, teda takých škôl, ktoré sú nielen miestom vzdelávania žiakov, ale aj kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre obyvateľov zo širokého okolia. Napríklad v prípade novej školskej budovy v Bernolákove sa v plánovanej novej kuchyni bude okrem žiakov a učiteľov variť aj pre seniorov z obce,“ uzavrel Velič.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

„Na počet obyvateľov sa naša obec stala najväčšou obcou na Slovensku. Za posledné roky sa počet detí na ZŠ viac ako zdvojnásobil, zo 433 detí v roku 2013 na 939 v roku 2022,“ upozornil starosta Bernolákova Miroslav Turenič s tým, že trend je stále rastúci. „Stará budova našej školy má aktuálne 11 kmeňových tried, z ktorých je jedna telocvičňa a dve ako počítačové učebne. A chýba tu jedáleň. Kapacitu týchto priestorov sme už maximálne využili. Preto sme veľmi radi za dotáciu, vďaka ktorej zafinancujeme čiastočnú dostavbu novej ZŠ s kuchyňou,“ doplnil.

Projekt nadstavby ZŠ v Bernolákove má za cieľ dobudovať chýbajúce triedy prostredníctvom trojpodlažnej prístavby. Vznikne tak 10 nových kmeňových tried, čím sa kapacita školy zvýši o 200 žiakov. Obsahuje tiež zelené opatrenia – vybudovanie vegetačnej strechy, vodozádržné riešenia a výsadbu nových stromov v areáli školy. Celkovo bude stáť tri milióny eur, z čoho obec financuje päť percent z vlastných zdrojov. Projekt by mal byť ukončený v treťom kvartáli budúceho roku. Podporu z IROP v rámci okresu Senec sa okrem Bernolákova podarilo získať získať aj Dunajskej Lužnej, Kalinkovu, Novej Dedinke a Kráľovej pri Senci.

Z programu IROP išlo celkovo pre celé územie Slovenska v programovom období 2014 – 2020 na ZŠ spolu takmer 110 miliónov eur. Doteraz sa podarilo zlepšiť študijné podmienky pre žiakov 589 ZŠ po celom Slovensku a podporených bolo až 204-tisíc miest pre školákov.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Krajiny EÚ chcú o rok predĺžiť zúčtovacie obdobie pre vyplatené eurofondy z predošlého programového obdobia. …

Consent choices