Takáto je príroda v okolí jazera Wolfgangsee. Photo: unsplash

Klimaticky neutrálne hospodárstvo podporia únia a Európska investičná banka sumou 11,5 miliardy eur

Európska komisia (EK) a Európska investičná banka (EIB) podpísali dohodu o úverovom nástroji pre verejný sektor, ktorý je tretím pilierom Mechanizmu spravodlivej transformácie. Z nástroja sa budú financovať verejné investície v regiónoch najviac zasiahnutých prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Nástroj skombinuje až 10 miliárd eur v pôžičkách EIB a 1,5 miliardy eur v grantoch z rozpočtu EÚ. Informovala o tom EIB v tlačovej správe, ktorú zverejnila v stredu.

Projekty sa musia nachádzať na územiach alebo z nich musia mať prospech územia, ktoré členské štáty identifikovali vo svojich územných plánoch spravodlivej transformácie schválených Európskou komisiou ako územia čeliace najväčším výzvam súvisiacim s odklonom od fosílnych palív a uhlíkovo náročných odvetví. V menej rozvinutých regiónoch s hrubým domácim produktom na obyvateľa menším ako 75 % priemeru EÚ môže grant EÚ dosiahnuť až 25 % výšky úveru EIB pre každý projekt. Projekty majú uľahčiť vytváranie nových podnikov, pracovných miest a infraštruktúry.

Viac..  M. Hojsík: Dedičstvom po ministrovi Takáčovi bude brutálny výrub v našich lesoch

„Prechod na hospodárstvo s čistými nulovými emisiami nesie so sebou vážne sociálno-ekonomické výzvy pre nás všetkých, no najmä pre tie regióny, ktoré sú dnes silne závislé od uhlíkovo náročných činností. Veľké výzvy si vyžadujú, aby všetky zainteresované strany spojili a koordinovali svoje úsilie,“ uviedol viceprezident EIB Ricardo Mourinho Félix. „Plné využitie tohto nástroja pomôže regiónom transformovať ich ekonomiky spôsobom, ktorý je pre spoločnosti prijateľný,“ dodal.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

migranti

Južné krajiny EÚ žiadajú väčšiu spoluprácu s krajinami pôvodu migrantov

Ministri z piatich stredomorských krajín vyzvali v sobotu Európsku úniu, aby posilnila bilaterálne dohody so …

Consent choices