Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Začala pracovať expertná skupina pre posilnenie udržateľného financovania v krajinách s nízkymi a strednými príjmami

V Bruseli sa v utorok na svojom prvom zasadnutí zišla expertná skupina na vysokej úrovni pre posilnenie udržateľného financovania v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Experti svoju prácu začali úvahami o výzvach a príležitostiach v oblasti udržateľného financovania v partnerských krajinách, pričom ich cieľom je pripraviť Komisii odporúčania k tomu, ako posilniť financovanie zo súkromného sektora.

Svetové hospodárstvo je dnes vážne zasiahnuté viacerými globálnymi krízami, ktoré zvrátili pokrok posledných rokov pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. V tomto čase je v záujme celosvetovej obnovy mimoriadne dôležité pomáhať partnerským krajinám v získavaní prístupu k financovaniu ich projektov udržateľnej infraštruktúry, čo je v súlade so stratégiou Global Gateway.

Komisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová v tejto súvislosti uviedla: „Útočná vojna Ruska na Ukrajine a jej hospodárske dôsledky dramaticky ovplyvnili krajiny na celom svete a prehĺbili nedostatok finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na plnenie cieľov udržateľného rozvoja. Dôležitú úlohu pri tom naďalej zohrávajú verejné zdroje, čo však nestačí. Náš Tím Európa preto zintenzívňuje snahu vniesť do udržateľného investovania súkromný kapitál. Teším sa na odporúčania tejto expertnej skupiny. Budú podkladom pripravovanej stratégie EÚ pre udržateľné financovanie pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami, ktorá podporí a popoženie vykonávanie stratégie Global Gateway.“

Komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi k tomu dodal: „V týchto ťažkých časoch je kriticky dôležité, aby sa posilnilo udržateľné financovanie vo všetkých krajinách s nízkymi a strednými príjmami, a to aj v našom bezprostrednom východnom a južnom susedstve. Tieto krajiny potrebujú rozsiahle investície viac než kedykoľvek predtým – obzvlášť teraz, keď čelia dôsledkom ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Ak chceme, aby naši partneri v susedstve uskutočnili potrebné reformy a investovali do udržateľných projektov, potrebujú na to väčšie zdroje a je práve na nás, aby sme ešte viac zmobilizovali súkromný sektor. Hospodárske a investičné plány zostavené spoločne s našimi partnermi budú v tomto ohľade bezpochyby zásadným prínosom.“

Úlohou skupiny je počas nadchádzajúcich deviatich mesiacov identifikovať, ako by Európska komisia mohla v rámci Tímu Európa prispieť k zmobilizovaniu financovania zo súkromného sektora, ktoré je potrebné na realizáciu rozsiahlych investícií nevyhnutných na riešenie najnaliehavejších globálnych výziev a zabezpečenie udržateľného rozvoja. Odporúčania, ktoré majú byť predstavené v polovici roka 2023, budú podkladom pre komplexnú stratégiu Komisie na posilnenie udržateľného financovania v krajinách s nízkymi a strednými príjmami. Stratégia bude mať zásadný význam pre preklenutie investičnej medzery v partnerských krajinách a pre vykonávanie únijnej stratégie Global Gateway.

Skupina pozostáva z 20 vysokokvalifikovaných členov reprezentujúcich spoločnosti alebo inštitúcie, ktorí boli vybraní na základe ich expertízy, pričom sa zohľadnila aj geografická a rodová rovnováha. Skupinu tvorí týchto 20 členov:

 • Ayaan Adamová, vysoká a výkonná riaditeľka, African Finance Corporation Capital Partners
 • Dr. Kenneth Amaeshi, profesor, Európsky univerzitný inštitút
 • Obaid Amrane, výkonný riaditeľ, Ithmar Capital
 • Antoni Ballabriga, globálny riaditeľ pre zodpovedné podnikanie, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
 • Hans-Ulrich Beck, globálny riaditeľ pre produkty ESG/výkonný podpredseda, stratégia a rozvoj produktov, Sustainalytics
 • Dr. G. Ganesh Das, riaditeľ – Collaboration & Innovation
 • Michael Gotore, hlavný finančný riaditeľ, Namibia Power Corporation
 • Nadja Håkanssonová, vysoká viceprezidentka pre Hub Africa, Siemens Energy Africa
 • Laetitia Hamonová, vedúca oddelenia pre udržateľné financie, Luxemburská burza cenných papierov
 • Martin Jonasson, hlavný právny poradca, Andra AP-fonden
 • Judy Kuszewskiová, predsedníčka, Rada pre globálne štandardy udržateľnosti, Global Reporting Initiative
 • Elodie Laugelová, vedúca zodpovedná pracovníčka pre investície a členka výkonného výboru, Amundi
 • Senida Mesiová, členka rady vedenia, Sieť pre riešenia udržateľného rozvoja (SDSN)
 • Uche Orji, výkonný riaditeľ/generálny riaditeľ, Nigérijský štátny investičný úrad
 • Dr. Nicola Rangerová, vedúca výskumu udržateľného rozvojového financovania, Oxfordská skupina pre udržateľné financovanie, Oxfordská univerzita
 • Alice Ruhwezaová, regionálna riaditeľka pre Afriku, Svetový fond na ochranu prírody (WWF)
 • Thede Rüst, riaditeľ Emerging Markets Debt Boutique, Nordea Asset Management
 • Zalina Shamsudinová, vedúca medzinárodných programov – Ázia a Tichomorie, Climate Bonds Initiative
 • Claus Stickler, jeden z globálnych riaditeľov, Allianz Investment Management SE
 • Iker Vinageras, vedúci pre riešenia rizík ESG, Bolsa Institucional de Valores
Viac..  Európska komisia predložila spoločný plán plnenia paktu o migrácii a azyle

Ďalší 20 zástupcovia európskych rozvojových finančných inštitúcií a multilaterálnych rozvojových bánk spolu s príslušnými medzinárodnými organizáciami a fórami boli vymenovaní za pozorovateľov. Sú to tieto subjekty: Africká rozvojová banka (AfDB), Španielska agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (AECID), Ázijská rozvojová banka (ADB), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), koalícia ministrov financií pre opatrenia v oblasti klímy, Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), Združenie európskych rozvojových finančných inštitúcií (EDFI), Európska investičná banka (EIB), fínsky fond pre priemyselnú spoluprácu Ltd (FINNFUND), holandská rozvojová finančná spoločnosť (FMO), Medzinárodný menový fond (MMF), Medziamerická rozvojová banka (IADB), Medzinárodná platforma pre udržateľné financovanie (IPSF), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Proparco (v mene skupiny AFD), Sieť centrálnych bánk a orgánov dohľadu pre ekologizáciu finančného systému (NGFS), Rozvojový program Organizácie Spojených národov (UNDP), Program OSN pre životné prostredie – finančná iniciatíva (UNEP-FI) a skupina Svetovej banky.

Súvislosti

Zriadenie tejto skupiny bolo oznámené v Stratégii financovania prechodu na udržateľné hospodárstvo, ktorú Komisia uverejnila v júli 2021. Európska komisia v reakcii na svoju výzvu z apríla 2022 dostala veľké množstvo prihlášok od občianskej spoločnosti, akademickej obce, podnikateľskej a finančnej komunity a iných inštitúcií neverejného sektora a vybrala 20 skúsených vysokopostavených odborníkov z členských štátov EÚ a partnerských krajín.

O mam

Consent choices