zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia podporuje členské štáty pri posilňovaní rodovej rovnosti pri tvorbe politík

Komisia spustila projekt, ktorého cieľom je pomôcť členským štátom pri realizácii politík v oblasti rodovej rovnosti zameraných na boj proti diskriminácii na základe pohlavia. Tento projekt financovaný z Nástroja technickej podpory (TSI) podporí vnútroštátne aj regionálne správne orgány s cieľom zlepšiť ich schopnosť prijímať rozhodnutia a investovať verejné finančné prostriedky spôsobom, z ktorého budú mať prospech rovnako muži aj ženy. 

Prostredníctvom seminárov, konferencií, školení a študijných návštev získajú účastníci z orgánov verejnej správy nové nástroje, zručnosti a znalosti na plánovanie právnych predpisov a rozpočtu tak, aby priamo alebo nepriamo nevylúčili občanov na základe pohlavia. Projekt bude zahŕňať 9 vnútroštátnych a regionálnych správnych orgánov zo 7 členských štátov, ktoré predložili žiadosť o podporu: Francúzsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Portugalsko a Rumunsko. 

Vytvorí užitočné odporúčania pre tvorcov politík týkajúce sa tzv. rodového rozpočtovania – štruktúrovania výdavkov a zdaňovania spôsobom, ktorý podporuje rodovú rovnosť. Účinné politiky by mohli zahŕňať napríklad platenú rodičovskú dovolenku, rovnakú odmenu, dôchodkové reformy súvisiace s mužmi a ženami. Tento projekt TSI bude trvať do decembra 2024 a prinesie výsledky, ktoré sa môžu zopakovať a zdieľať v celej EÚ.

Viac..  Komisia oznamuje humanitárnu pomoc vo výške 1,8 miliardy eur na rok 2024

O mam

Odporúčame pozrieť

wiezik

Michal Wiezik: Pravidlo za rovnakú prácu rovnaká pláca musí byť nosnou myšlienkou novej legislatívy

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Rozdiel …

Consent choices