Ilustračné foto PHOTO: © European Union

Európska únia si pripomína 30. výročie jednotného trhu

Európska únia (EÚ) si tento rok pripomína 30. výročie svojho jednotného trhu. Na svojej webstránke o tom informuje Európska komisia (EK) s tým, že jednotný trh je „jedným z najväčších úspechov európskej integrácie a jednou z jej hlavných hybných síl“.

Európsky jednotný trh vznikol 1. januára 1993 a umožňuje voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu v rámci Únie, čím uľahčuje život ľuďom a otvára nové príležitosti pre podniky.

Za 30 rokov svojej existencie viedol jednotný trh k bezprecedentnej trhovej integrácii medzi ekonomikami členských štátov, slúži ako hnacia sila rastu a konkurencieschopnosti a podporuje hospodársku a politickú silu Európy na globálnej úrovni. Zohral tiež kľúčovú úlohu pri urýchľovaní hospodárskeho rozvoja nových členských štátov, pričom odstránil prekážky vstupu na trh a podporil ich rast.

V poslednom období zohral jednotný trh nevyhnutnú rolu v pomoci Európe pri reakcii na pandémiu COVID-19 a energetickú krízu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Zachovanie a posilnenie integrity jednotného trhu bude aj naďalej nevyhnutné, aby Európa mohla koordinovane reagovať na nové výzvy a naďalej podporovať konkurencieschopnosť európskych ekonomík.

Vďaka jednotnému trhu sa Únii podľa Komisie podarilo zlepšiť život Európanov, a to aj prostredníctvom urýchlenia prechodu na ekologickejšie a digitálnejšie hospodárstvo, zaručenia vysokej bezpečnosti a popredných svetových technologických noriem či reakcie na nedávne krízy s nebývalou rýchlosťou a odhodlaním.

Viac..  Rozpočet EÚ 2024: vojna na Ukrajine, migračné tlaky, prírodné katastrofy aj globálna konkurencia

Počas roka 2023 sa uskutoční v celej EÚ množstvo diskusií, výstav a kampaní v spolupráci so zainteresovanými stranami s cieľom propagovať úspechy jednotného trhu a zapojiť občanov do diskusie o jeho budúcnosti. V tejto súvislosti Komisia vydá správu, v ktorej predstaví významné úspechy a prínosy jednotného trhu a zároveň identifikuje nedostatky v jeho implementácii a budúce priority, aby jednotný trh naďalej zohrával kľúčovú úlohu.

Jednotný trh EÚ vznikol po podpísaní Maastrichtskej zmluvy 7. februára 1992. Spočiatku ho tvorilo 12 členských krajín Únie: Belgicko, Dánsko, Nemecko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo. V súčasnosti jednotný trh zahŕňa 27 členských štátov a tiež Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a čiastočný prístup naň má aj Švajčiarsko.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: EÚ dokáže reagovať na krízy, potrebujeme však dokončiť jednotný trh

V pléne Európskeho parlamentu prebehla debata o stave Únie nadväzujúca na každoročné vystúpenie šéfky Európskej …

Consent choices