Elektrina, energie, obnoviteľné zdroje. PHOTO: © European Union 2019

Koncepcia trhu s elektrinou: Komisia otvára konzultáciu k reforme

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k reforme koncepcie trhu Európskej únie s elektrinou. Jej cieľom je lepšie chrániť spotrebiteľov pred nadmernými cenovými výkyvmi, podporiť ich prístup k cenovo dostupnej a bezpečnej energii z čistých zdrojov a dosiahnuť väčšiu odolnosť trhu.

Súčasný systém už dlhé roky poskytuje efektívny, dobre integrovaný trh, čo Únii umožňuje využívať hospodárske výhody jednotného trhu s energiou, zaistiť bezpečnosť dodávok a urýchliť proces dekarbonizácie. Ukázali však aj slabé stránky systému. V súčasnej kríze prejavujúcej sa vysokými a nestálymi cenami elektrickej energie sa hospodárske bremeno prenieslo na konečných spotrebiteľov. Preto je potrebná reforma s cieľom lepšie chrániť domácnosti a podniky pred vysokými cenami energie, zvýšiť odolnosť a urýchliť transformáciu stanovenú v Európskej zelenej dohode a pláne REPowerEU.

Je veľmi dôležité, aby mali všetci Európania – od veľkých priemyselných spotrebiteľov až po MSP a domácnosti – prospech z nárastu energie z obnoviteľných zdrojov s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Zabezpečenie priameho prístupu k cenovo dostupnej čistej energii pre všetkých spotrebiteľov si bude vyžadovať trhové nástroje na dosiahnutie stabilnejších cien a zmlúv vychádzajúcich zo skutočných nákladov na výrobu energie.

Otvorená konzultácia podporí prácu Komisie na legislatívnom návrhu, ktorý by mala dodať v prvom štvrťroku tohto roka. Konzultácia bude prebiehať do 13. februára a bude zameraná na štyri hlavné oblasti:

  • zníženie závislosti účtov za elektrinu od krátkodobých cien fosílnych palív a podporu zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov;
  • zlepšenie fungovania trhu v snahe zaistiť bezpečnosť dodávok a naplno využívať alternatívy k dodávkam plynu, ako je skladovanie a reakcia na strane spotreby;
  • zvýšenie ochrany a posilnenie postavenia spotrebiteľov;
  • zlepšenie transparentnosti a integrity trhu a dohľadu nad ním.
Viac..  Európska priemyselná dohoda: Výzva k podpore investovania v Európe

Súvislosti

Od leta 2021 sme zaznamenali bezprecedentné prudké nárasty a výkyvy cien energie, ktoré mali výrazný vplyv na domácnosti a hospodárstvo EÚ. Komisia v snahe zmierniť vplyv tejto trhovej dynamiky navrhla a členské štáty prijali širokú škálu núdzových opatrení na zvládnutie vysokých cien energie pri súčasnom zaistení bezpečnosti dodávok.

Európska rada vyzvala Komisiu, aby rýchlo pracovala na štrukturálnej reforme trhu s elektrinou s cieľom zabezpečiť európsku energetickú suverenitu a zároveň dosiahnuť klimatickú neutralitu. Plánovanú reformu koncepcie trhu s elektrinou ohlásila predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vo svojom vlaňajšom výročnom prejave o stave Únie. Reforma bola zahrnutá aj do pracovného programu Komisie na rok 2023. Návrhy zlepšenej koncepcie trhu s elektrinou predstavila ministrom komisárka pre energetiku Kadri Simsonová na zasadnutí Rady pre energetiku 19. decembra.

O mam

Odporúčame pozrieť

elektrina

Európsky parlament schválil reformu trhu EÚ s elektrinou

Vďaka aktuálne prijatej reforme bude trh EÚ s elektrinou stabilnejší, dostupnejší a udržateľnejší. Opatrenia zahŕňajúce …

Consent choices