digitalizacia, online
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ochrana spotrebiteľa: takmer polovica online obchodov sa dopúšťala manipulácie

Európska komisia a národné orgány na ochranu spotrebiteľa z 23 členských štátov, Nórska a Islandu (ďalej len „sieť CPC“) dnes zverejnili výsledky preverovania webových stránok maloobchodníkov („kontrolnej akcie“). Kontrola zahŕňala 399 online obchodov, ktoré prevádzkujú maloobchodníci predávajúci rôzne výrobky, od textilu až po elektronický tovar. Zamerala sa aj na tri konkrétne druhy manipulatívnych praktík, ktoré často prinútia spotrebiteľa k výberu, ktorý nemusí byť v jeho najlepšom záujme. Ide o tzv. temné vzorce, ako napríklad: falošné odpočítavanie zostávajúceho času; webové rozhranie vytvorené tak, aby viedlo spotrebiteľa k nákupu, predplatnému alebo iným voľbám; a skryté informácie. Prešetrovanie ukázalo, že 148 webových lokalít obsahovalo najmenej jeden z troch temných vzorcov.

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol: „Z nášho preverovania vyplýva, že takmer 40 % online obchodov sa na svojich webových stránkach uchyľuje k manipulatívnym praktikám s cieľom využiť zraniteľné miesta spotrebiteľov alebo ich oklamať. Toto správanie je evidentne nesprávne a je v rozpore s ochranou spotrebiteľa. Dnes už máme záväzné nástroje, ktoré takéto problémy pomáhajú riešiť. Vyzývam vnútroštátne orgány, aby využili svoje kapacity na presadzovanie práva a prijali príslušné opatrenia proti týmto praktikám. Komisia zároveň preskúma všetky právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa a zabezpečí, aby boli vhodné pre digitálny vek. Takisto posúdi, či sa primerane vzťahujú aj na temné vzorce.“

  • 42 webových stránok malo falošné odpočítavanie času do konca možnosti nákupu konkrétnych výrobkov.
  • 54 webových stránok svojím vizuálnym dizajnom alebo voľbou textu smerovalo spotrebiteľa ku konkrétnym rozhodnutiam – od predplatného po drahšie výrobky alebo možnosti doručenia.
  • Pri 70 webových stránok sa zistilo, že ukrývajú dôležité informácie alebo zhoršujú ich viditeľnosť pre spotrebiteľa. Išlo napríklad o informácie o cene doručenia, o zložení výrobkov alebo dostupnosti lacnejšej možnosti. 23 webových stránok skrývalo informácie s cieľom zmanipulovať spotrebiteľa tak, aby si zaplatil predplatné.
  •  Kontrolná akcia sa týkala aj aplikácií k 102 preverovaným webovým stránkam, pričom v 27 aplikáciách bola použitá najmenej jedna z troch kategórií temných vzorcov.

Ďalšie kroky

Národné orgány teraz budú kontaktovať príslušných obchodníkov, aby zjednali nápravu na svojich webových stránkach. V prípade potreby podniknú ďalšie kroky v súlade s národnými postupmi.

Komisia okrem obchodníkov z tejto kontrolnej akcie kontaktuje aj online obchodníkov identifikovaných v štúdii z roku 2022 o nekalých obchodných praktikách v digitálnom prostredí a požiada ich o nápravu problémov zistených v štúdii. Ide o širšie úsilie Komisie s cieľom eliminovať temné vzorce a doplniť prácu siete CPC.

Viac..  Členské štáty EÚ definitívne prijali smernicu o práve na opravu

Komisia tiež zhromažďuje spätnú väzbu k trom smerniciam týkajúcim sa ochrany spotrebiteľa. Chce zistiť, či tieto predpisy zabezpečujú vysokú úroveň ochrany v digitálnom prostredí. Ide o smernicu o nekalých obchodných praktikách, smernicu o právach spotrebiteľa a smernicu o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách. Verejná konzultácia je otvorená do 20. februára 2023.

Súvislosti

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) je sieťou orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľov. Pri cezhraničných sporoch sa ich činnosť koordinuje na úrovni EÚ.

Za vykonávanie právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľov sú zodpovedné orgány štátu. Vďaka aktualizovanému nariadeniu o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa teraz majú väčšie právomoci pri odhaľovaní nezrovnalostí a môžu rýchlo konať proti nečestným obchodníkom.

Nový akt o digitálnych službách zakáže temné vzorce na online platformách. Doplní už zavedené pravidlá, napríklad smernicu o nekalých obchodných praktikách alebo všeobecné nariadenie o ochrane údajov, aby platformám nezostala žiadna regulačná medzera umožňujúca manipuláciu používateľov.

Doterajšie nástroje spotrebiteľského práva EÚ zmenila aj nová smernica o lepšom presadzovaní a modernizácii pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá zvýšila transparentnosť pre spotrebiteľov, keď nakupujú na online trhoviskách.

Sieť vykonáva kontrolné akcie na základe súboru spoločných kritérií, ktorý vypracovala Európska komisia. Informácie o predchádzajúcich kontrolných akciách nájdete tu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europarlament prijal plán na ochranu trhu EÚ s energiou pred manipuláciou

Europoslanci schválili vo štvrtok legislatívu na riešenie manipulácie na trhoch s energiami posilnením transparentnosti a …

Consent choices