Elektrina, energie, obnoviteľné zdroje. PHOTO: © European Union 2019

Europarlament prijal plán na ochranu trhu EÚ s energiou pred manipuláciou

Europoslanci schválili vo štvrtok legislatívu na riešenie manipulácie na trhoch s energiami posilnením transparentnosti a dohľadu.

Zákonom, na ktorom sa už neformálne dohodol Parlament s Radou, sa zavádzajú nové opatrenia na lepšiu ochranu veľkoobchodného trhu EÚ s energiou, čím sa lepšie chránia účty za energiu európskych domácností a podnikov pred možnými krátkodobými výkyvmi trhových cien.

Nariadením o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT) sa zavádza užšie zosúladenie s pravidlami EÚ o transparentnosti finančných trhov. Zahŕňa aj nové obchodné praktiky, ako je algoritmické obchodovanie, a posilňuje ustanovenia o oznamovaní a monitorovaní s cieľom chrániť spotrebiteľov pred zneužívaním trhu.

Včasné a transparentné šírenie informácií

Poslanci počas rokovaní s Radou posilnili rozmer EÚ a dozornú úlohu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER). Agentúra bude poverená prijímaním rozhodnutí o inšpekciách, žiadostiach o informácie a povoleniach pre vnútorné informačné platformy a mechanizmy registrovaného podávania správ.

Ak agentúra ACER nedostane potrebné informácie počas vyšetrovaní týkajúcich sa cezhraničných prípadov, môže operátorom uložiť pravidelné penále.

Vyhlásenie spravodajkyne

„Remit je veľmi dôležitým nástrojom v našom úsilí predchádzať nesprávnym praktikám na trhu s energiou a bojovať proti nim,“ uviedla europoslankyňa Maria da Graça Carvalho (EPP, PT). „Táto legislatíva poslúži európskym spotrebiteľom, ako aj malým prevádzkovateľom. Budeme mať silnejšie trhy s energiou.“

Ďalší postup

Nariadenie bolo prijaté 440 hlasmi za, pričom 32 členov hlasovalo proti a 31 sa hlasovania zdržalo. Teraz ho bude musieť formálne schváliť aj Rada, aby sa stalo právnym predpisom.

Súvislosti

V reakcii na energetickú krízu, ktorú zhoršila invázia Ruska na Ukrajinu, Európska komisia 14. marca 2023 predložila legislatívny návrh spolu s reformou trhu s elektrinou. Návrhom sa aktualizuje nariadenie o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT), ktoré bolo prijaté v roku 2011 s cieľom bojovať proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom a zabezpečiť transparentnosť a stabilitu na trhoch EÚ s energiou.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Brutálna ruská agresia na Ukrajine nám ukázala našu energetickú závislosť od Ruska. A zároveň silu EÚ, ktorá sa s odstrihnutím od Ruska dokázala pomerne rýchlo vysporiadať. Musíme však urobiť všetko preto, aby sme náš energetický trh ochránili pred manipuláciami a cenovými výkyvmi.“

Viac..  J. Sturnaras: V roku 2024 sú možné štyri zníženia úrokových sadzieb ECB

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Energetickú krízu vyvolanú Putinom a našou neprezieravou závislosťou na jeho fosílnych palivách sa podľa všetkého snažili zneužiť aj niektorí obchodníci na trhu s energiou. Som rád, že nové pravidlá majú spotrebiteľov aj firmy ochrániť pred týmito nekalými praktikami.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Návrh neobsahuje opatrenia deformujúce hospodársku súťaž, technicky spresňuje niektoré pojmy, zvyšuje transparentnosť, posilňuje dohľad regulačných úradov a harmonizuje pravidlá medzi jednotlivými členskými štátmi. Považujem ho za prevažne technický, ktorý zrejme sektoru aj spotrebiteľom pomôže. Hoci je to prevažne technický návrh, myslím si, že aj takému by malo predchádzať kvalitné posúdenie vplyvu.“

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Cieľom revízie nariadenia o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou je zabezpečiť lepšiu spoluprácu medzi energetickými a finančnými regulačnými orgánmi, transparentnosť trhu a silnejšiu úlohu agentúry ACER pri vyšetrovaní cezhraničných prípadov, kde chceme zaistiť, aby nadnárodné prípady manipulácie s trhom nezostali nepotrestané. Konkurencieschopné veľkoobchodné trhy s energiou zabezpečia, aby spotrebitelia mohli profitovať z lepších cien energie – preto tento návrh vítam. Pozitívne hodnotím aj harmonizáciu pokút a udelenie účinných vyšetrovacích právomocí agentúre ACER.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Potrebujeme nové pravidlá na boj proti manipulácii na trhu s energiami. Nejde pri tom len o ochranu na veľkoobchodnom trhu, ale aj ochranu domácností a malých a stredných podnikateľov pred výkyvmi trhových cien. Posilnenie transparentnosti a dozoru aj v oblasti inšpekcií je jedným zo spôsobov ako lepšie chrániť trh s energiami.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň …

Consent choices