Vakcinácia zvierat. PHOTO: PHOTO: © European Union 2018 - Source : EP

Európska únia harmonizuje pravidlá vakcinácie zvierat

Európska komisia (EK) harmonizuje pravidlá o vakcinácii zvierat proti najvážnejším zvieracím ochoreniam. Reaguje tak na dosiaľ najväčšiu epidémiu vtáčej chrípky v Európskej únii (EÚ). V súvislosti s týmto ochorením sa zavedú osobitné pravidlá pre očkovanie v prípade jeho využitia ako opatrenia na kontrolu alebo prevenciu ochorenia. Umožní to bezpečný pohyb zvierat a produktov z prevádzok a zón, kde sa vakcinácia uskutočnila, informuje na svojej webstránke EK.

Nové pravidlá, ktoré vyšli v Úradnom vestníku EÚ, vstúpia do platnosti 12. marca. Sú v súlade s medzinárodnými normami Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (WOAH) a zohľadňujú nové dostupné vedecké poznatky a skúsenosti získané pri uplatňovaní existujúcich pravidiel Únie.

Vo svetle najvážnejšej epidémie v nedávnej histórii v EÚ je boj proti vtáčej chrípke na prvom mieste našich priorít. Tieto ohniská spôsobujú obrovské škody poľnohospodárskemu sektoru a brzdia obchod,“ vyjadrila sa eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová. V pondelok predstavené pravidlá podľa jej slov „umožnia harmonizáciu používania očkovania na prevenciu alebo kontrolu šírenia choroby a stanovia podmienky na umožnenie pohybu vakcinovaných zvierat a produktov z nich“.

(SITA)

Viac..  ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

O mam

Odporúčame pozrieť

ockovanie

Komisia odporúča nové opatrenia týkajúce sa rakoviny, ktorej možno predchádzať očkovaním

Európska komisia predložila odporúčanie na podporu členským štátom v ich úsilí o prevenciu rakoviny pomocou …

Consent choices