dezinformacie, pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Grant z EÚ pôjde na Slovensku na využívanie umelej inteligencie v boji proti dezinformáciám

Kempelenov inštitút inteligentných technológií získal grant z Európskej únie na trojročný medzinárodný projekt DisAI, ktorého cieľom je zlepšenie využívania jazykových technológií a dôveryhodnej umelej inteligencie v boji proti dezinformáciám. Spolupracovať bude s najlepšími odborníkmi na jazykové technológie. Grantový program Horizont Európa je kľúčovým programom Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií s rozpočtom 95,5 miliardy eur. Kempelenov inštitút patrí medzi troch najúspešnejších slovenských žiadateľov v tomto programe za rok 2022 a získal najlepšie financovanie na jedného výskumníka. V minulom roku sa mu podarilo získať až päť grantov v celkovom objeme takmer dva milióny eur.

Počas troch rokov čaká Kempelenov inštitút množstvo tréningov, webinárov, školení, ako aj letná škola pre študentov, výskumníkov a výskumný manažment. Na výskumnom projekte budú slovenskí odborníci pracovať v tímoch so zahraničnými partnermi a na konci napíšu spoločné články a odprezentujú výsledky. „Budeme spolupracovať s najlepšími výskumníkmi na jazykové technológie a boj proti dezinformáciám, od ktorých sa chceme veľa naučiť. Pre inštitút je to zároveň šanca zviditeľniť sa na európskej úrovni, získať množstvo nových skúseností, ktoré vieme implementovať do slovenského kontextu, ako aj nadviazať dôležité partnerstvá pre náš ďalší rozvoj,“ uviedol hlavný riešiteľ projektu a zástupca riaditeľky Kempelenovho inštitútu Marián Šimko. Na projekte budú spolupracovať s prestížnymi výskumnými inštitúciami Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – DFKI z Nemecka, The Centre for Research & Technology – CERTH z Grécka a s Univerzitou v Kodani, ktorých poprední odborníci budú mentormi slovenských výskumníkov.

Projekt pracuje s metódami spracovania prirodzeného jazyka, teda podoblasťou umelej inteligencie, ktorá sa využíva pri odhaľovaní dezinformácií, overovaní faktov a porozumení viacerých jazykov. „Dlhodobým zámerom inštitútu je pomôcť ochrane digitálnej spoločnosti. Spolu s partnermi chceme vyvinúť nové metódy na podporu boja s dezinformáciami a posunúť výskum v tejto oblasti výrazne smerom dopredu,“ podčiarkol Šimko. Slovensko patrí v problematike boja proti dezinformáciám medzi menej rozvinuté krajiny v rámci Európskej únie a jej systematická podpora u nás prakticky neexistuje. Vedecká časť projektu je zameraná na skúmanie špecifického problému v tejto oblasti, tzv. odhaľovania zhody tvrdení (claim matching). „Sme si vedomí toho, že úplná automatizácia boja proti dezinformáciám je ťažko dosiahnuteľná, ale chceme overovanie faktov rôznymi metódami zefektívniť a urýchliť,“ uzavrel Šimko.

Viac..  EPP navrhuje rozdeliť funkčné obdobie šéfa Európskej rady

Kempelenov inštitút je nezávislý neziskový inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií. Združuje a vychováva expertov pokrývajúc umelú inteligenciu a viaceré ďalšie oblasti informatiky. Zameriava sa na boj proti dezinformáciám a v oblasti informačných porúch sa zapája do medzinárodných iniciatív. Medzi jeho výskumné oblasti patria viacjazyčné jazykové technológie, multimodálne spracovanie prirodzeného jazyka a dôveryhodná umelá inteligencia.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

dezinformacie

Komisia spúšťa informačnú kampaň o rizikách dezinformácií pred eurovoľbami

Komisia spúšťa pred voľbami do Európskeho parlamentu súbor opatrení na zvýšenie informovanosti o rizikách dezinformácií a …

Consent choices