europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europarlament odsúdil represie a súdne procesy v Bielorusku

Europoslanci sú znepokojení pokračujúcimi zásahmi v Bielorusku vrátane uväznenia laureátov Nobelovej ceny a novinárov a žiadajú ďalšie sankcie.

Parlament v stredu prijal uznesenie, v ktorom odsúdil pokračujúce systematické represie bieloruského režimu voči ľudu krajiny a opozícii, a to aj prostredníctvom politicky motivovaných súdnych procesov konajúcich sa za zavretými dverami, ktoré podľa poslancov predstavujú vážne porušenia ľudských práv. Parlament dôrazne odsudzuje nedávne rozsudky s dlhoročnými trestami odňatia slobody pre novinára Andrzeja Poczobuta a laureáta Nobelovej ceny za mier Alesa Bialackého, ako aj niekoľkých ďalších ľudí. Tieto rozsudky ukazujú úsilie režimu o potlačenie všetkej občianskej angažovanosti v obrane ľudských práv a všetkých nezávislých médií v krajine.

Poslanci tiež odsudzujú rozsudky s dlhoročnými trestami odňatia slobody vynesené v neprítomnosti voči vyhostenej bieloruskej opozičnej líderke Sviatlane Cichanovskej a ďalším osobám v Koordinačnej rade krajiny, ktorá pracovala na uľahčení demokratického odovzdávania moci v Bielorusku po zmanipulovaných prezidentských voľbách v roku 2020.

Bielorusko ako spolupáchateľ ruskej agresie proti Ukrajine

Parlament žiada, aby boli všetci nespravodlivo väznení oslobodení a odškodnení, a opätovne dôrazne odsudzuje účasť Bieloruska na ruskej agresii proti Ukrajine. V súvislosti s bieloruským režimom ako spolupáchateľom ruskej štátnej podpory terorizmu sú poslanci sklamaní, že krajina nebola zahrnutá do nedávneho desiateho balíka sankcií EÚ voči Rusku. Chcú prísne reštriktívne opatrenia voči Minsku, ktoré by okrem iného zahrnuli zaradenie výroby draselnej soli na sankčný zoznam EÚ, keďže slúži ako jeden z hlavných zdrojov príjmov bieloruského režimu.

Rozšírenie sankcií EÚ voči Minsku

Poslanci vyzývajú EÚ a jej členské štáty, aby rozšírili a posilnili sankcie EÚ voči Bielorusku a aby na sankčný zoznam zaradili všetkých spolupáchateľov na represiách režimu vrátane sudcov, prokurátorov a predstaviteľov orgánov presadzovania práva, väzenských a trestnoprávnych kolónií a zabezpečili riadne presadzovanie reštriktívnych opatrení. Odsudzujú tiež intenzívne prenasledovanie bieloruských odborových zväzov zo strany režimu, ako aj zásah proti národnostným menšinám formou zatvorenia škôl a ničenia ich dedičstva.

V uznesení sa tiež zdôrazňuje potreba komplexného vyšetrenia zločinov spáchaných Lukašenkovým režimom proti bieloruskému obyvateľstvu a zároveň sa vyzývajú krajiny EÚ, aby aktívne uplatňovali všeobecnú zásadu súdnej právomoci a pripravili súdne konania proti bieloruským predstaviteľom.

Posilnenie vzťahov medzi EÚ a bieloruskými demokratickými silami

V texte sa víta zriadenie „Zastúpenia demokratického Bieloruska v Bruseli„, vyzývajú sa inštitúcie EÚ, aby podporili misiu a tzv. veľvyslanectvá ľudu Bieloruska, a vyzýva sa Parlament, aby formalizoval vzťahy medzi poslancami Európskeho parlamentu a bieloruskými demokratickými silami. Znenie bolo schválené 557 hlasmi za, pričom 25 hlasov bolo proti a 40 sa hlasovania zdržalo.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Prenasledovanie bieloruskej opozície z politických dôvodov a zatváranie jej predstaviteľov na mnohoročné tresty do väzenia je neprípustné. Takéto konanie je potrebné jednoznačne odsúdiť a zároveň, pokiaľ je to možné, snažiť sa vytvárať potrebný tlak, aby boli bieloruskí predstavitelia nútení vyhýbať sa týmto brutálnym praktikám.“

Viac..  Martin Hojsík: Slovensko je najväčším nelegálnym exportérom šteniat v EÚ

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Politické procesy Lukašenkovho režimu v Bielorusku pokračujú. Súd v Minsku na základe vymyslených obvinení odsúdil na 10 rokov v trestnoprávnej kolónii a uložil vysokú pokutu nositeľovi Sacharovovej ceny za rok 2020 a Nobelovej ceny za mier Alesovi Biaľackému. Niekoľkým jeho kolegom boli tiež uložené dlhodobé tresty odňatia slobody. Budem hlasovať za rezolúciu, v ktorej dôrazne odmietneme zneužívanie justície brutálnym a autoritárskym režimom Alexandra Lukašenka. Tento diktátor sa musí v budúcnosti zodpovedať za svoje zločiny pred skutočným súdom.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Európska únia musí pokračovať v tlaku a sankciách voči brutálnemu Lukašenkovmu režimu, pokiaľ nebude Bielorusko slobodnou a demokratickou krajinou. Prípady Andrzeja Poczobuta a Alesa Biaľackého len zdôrazňujú hrubé zneužívanie moci a spravodlivosti Lukašenkovým režimom. Požadujeme zabezpečenie spravodlivých a demokratických volieb, uznanie demokraticky zvolených predstaviteľov a predstaviteliek, potrestanie predstaviteľov minskej diktatúry, oslobodenie všetkých politických väzňov, a dodržiavanie základných ľudských práv. Podporou demokratizácie Bieloruska prispievame aj k boju proti vojenskej agresii.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Podporujem tlak Európskeho parlamentu na okamžité ukončenie represií autoritárskeho režimu Lukašenka voči občanom Bieloruska. Súhlasím s výzvami, aby Bielorusko usporiadalo slobodné voľby, zrušilo trest smrti a prepustilo politických väzňov. Som presvedčený, že tento tlak prispeje k zlepšeniu bezpečnostnej situácie v Európe.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Tieto vymyslené tresty za falošné obvinenia sú výsmechom spravodlivosti a poukazujú na pokračujúce porušovanie ľudských práv a slobôd zo strany Lukašenkovho režimu. Bielorusko je navyše systematicky využívané na podporu ruskej vojnovej agresie na Ukrajine, a preto musíme sankcie a izoláciu, ktorú mierime na Rusko, využívať cielene aj na Lukašenkov režim a jeho blízkych spolupracovníkov. Rovnako tak vyšetrovanie zločinov, ktoré prebieha na EÚ súdoch voči Rusku, musíme rozšíriť aj na konanie Bieloruska, ale zároveň aj zvýšiť našu podporu pre všetkých statočných Bielorusov, ktorí bojujú za slobodné, demokratické, suverénne a mierové Bielorusko.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Ďalšie zásahy bieloruských štátnych orgánov voči novinárom, aktivistom a opozícii sú nemysliteľné. Len potvrdzujú hanebnosť Lukašenkovho režimu a nevyhnutnosť, aby sa Bielorusko stalo čím skôr demokratickým štátom. Lukašenko doma zneužíva spravodlivosť brutálnym spôsobom a popri tom potichu kolaboruje s Putinom.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: 6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom.

6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom. V …

Consent choices