europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Tento týždeň v EP – vyrovnávanie platov žien a mužov, ochrana online zákazníkov, právny štát, zmena klímy a pranie špinavých peňazí

Parlament sa bude tento týždeň v rámci plenárneho zasadnutia zaoberať odstraňovaním rozdielov medzi odmenami žien a mužov, ochranou spotrebiteľov na internete, právnym štátom a zmenou klímy.

Na pôde výborov budú poslanci hlasovať o balíku opatrení proti praniu špinavých peňazí. Prediskutujú tiež implementáciu Aktu o digitálnych službách a bezpečnosť užívateľov veľkých platforiem ako TikTok a Twitter, zaoberať sa budú aj univerzálnou nabíjačkou a právom na opravu spotrebičov.

Znižovanie rozdielov medzi odmeňovaním žien a mužov

Parlament bude vo štvrtok počas plenárneho zasadnutia diskutovať a hlasovať o legislatívnom texte, ktorý zaviaže podniky v EÚ poskytovať istý typ informácií umožňujúcich osobám pracujúcim pre rovnakého zamestnávateľa porovnať si svoje platy. Cieľom novej smernice, ktorá okrem iného obsahuje odrádzajúce sankcie pre zamestnávateľov nerešpektujúcich pravidlá rovnakého odmeňovania, je znížiť rozdiel medzi odmeňovaním žien a mužov. Predložený text je výsledkom dohody vyjednávačov Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ.

Ochrana internetových zákazníkov a zraniteľných spotrebiteľov

Plénum bude v stredu diskutovať a vo štvrtok hlasovať o dohode poslancov s ministrami krajín EÚ na nových pravidlách, ktorých cieľom je zaistiť, aby všetky produkty predávané v EÚ – či už na internete, alebo v kamenných predajniach – spĺňali najprísnejšie bezpečnostné požiadavky. Súčasťou novej legislatívy sú efektívnejšie postupy sťahovania výrobkov z obehu a odstraňovania nebezpečných produktov, ktoré sú ponúkané na predaj na internete.

Rozprava o výsledkoch jarného samitu EÚ

V stredu popoludní sa bude plénum Európskeho parlamentu venovať výsledkom zasadnutia Európskej rady z 23. a 24. marca. Na rozprave sa okrem poslancov zúčastnia aj predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Stav právneho štátu v EÚ

Najnovšia správa Európskej komisie mapujúca dodržiavanie základných hodnôt EÚ v členských štátoch Únie bude predmetom plenárnej rozpravy a hlasovania vo štvrtok. Poslanci vo svojom uznesení pravdepodobne upozornia na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v  krajinách EÚ a poukážu na špecifické problémy týkajúce sa niektorých členských štátov.

Viac..  Podpredseda frakcie ľudovcov Muresan a vedúci delegácie Štefanec o pláne obnovy: Nepremárnite príležitosť

Zmena klímy – znižovanie emisií  fluórovaných skleníkových plynov

Rokovací mandát Európskeho parlamentu týkajúci sa návrhu na ambiciózne zníženie emisií fluórovaných skleníkových plynov, ako aj ďalšieho obmedzenia emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, bude predmetom plenárnej rozpravy v stredu a hlasovania vo štvrtok. Návrh je súčasťou snáh o dosiahnutie klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050 a vychádza z Európskej zelenej dohody a medzinárodných záväzkov Únie.

Opatrenia proti praniu špinavých peňazí

Výbory EP pre hospodárske a menové veci (ECON) a pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) budú v utorok hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch k balíku opatrení, ktoré by mali v EÚ zintenzívniť boj proti praniu špinavých peňazí.

TikTok, Twitter, univerzálna nabíjačka a právo na opravu

Výbor EP pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) bude v pondelok diskutovať so zástupcami Európskej komisie o vykonávaní Aktu k digitálnych službách a o bezpečnosti zákazníkov veľkých platforiem, najmä aplikácií TikTok či Twitter. V utorok sa diskusia poslancov vo výbore zameria na vykonávanie pravidiel EÚ týkajúcich sa univerzálnej nabíjačky a na návrh na zavedenia práva na opravu spotrebičov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Týždeň v EP: Transformácia priemyslu, rozširovanie EÚ či testovanie kozmetiky na zvieratách

Europoslanci sa budú na pôde výborov Európskeho parlamentu venovať novým pravidlám v oblasti priemyselných emisií …

Consent choices