pracovnici, zamestnanci
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky rok zručností: podpora talentov a tvorby pracovných miest od 9. mája

Europarlament dal konečný súhlas na začatie Európskeho roka zručností 9. mája s cieľom riešiť nedostatok zručností pracovnej sily v EÚ a podporiť jej rozvoj a konkurencieschopnosť.

Európsky rok zručností bude trvať do 8. mája 2024 a jeho cieľom je podporiť talent, zlepšiť kvalifikáciu a získať nové zručnosti. Prispeje to k vytváraniu kvalitných pracovných miest, odstraňovaniu medzier a nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami v EÚ, najmä pokiaľ ide o digitálnu priepasť, a k posilneniu postavenia pracovnej sily, aby naplno využila potenciál digitálnej a zelenej transformácie. Poslanci Európskeho parlamentu podporili rozhodnutie vo štvrtok 524 hlasmi za, pričom 33 hlasov bolo proti a 24 sa zdržalo hlasovania.

Zámerom tohto obdobia je nadviazať užšiu spoluprácu a dialóg so sociálnymi partnermi na úrovni spoločností, subjektov občianskej spoločnosti a neziskových poskytovateľov sociálnych služieb a zároveň integrovať do trhu práce viac ľudí, najmä žien, mladých ľudí, osôb so zdravotným znevýhodnením, ľudí zo znevýhodneného a rôznorodého prostredia a vysídlených osôb vrátane utečencov z Ukrajiny.

Snahou bude tiež prilákať ľudí z tretích krajín so zručnosťami potrebnými v krajinách EÚ, a to aj podporou vzdelávacích príležitostí, ako je učenie sa jazykov, rozvoj zručností a mobilita, a uľahčením uznávania kvalifikácií. Krajiny EÚ majú vyčleniť dostatočné finančné prostriedky z ESF+, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, programov Digitálna Európa, Horizont Európa, Erasmus+ a ďalších programov, ktoré môžu podporiť rozvoj zručností.

Viac..  Pozvánka na Noc literatúry 2024

Ďalší postup

Komisia bude koordinovať činnosti v rámci Európskeho roka zručností v súčinnosti s národnými koordinátormi v každom členskom štáte a príslušnými agentúrami EÚ, najmä CEDEFOP, ENISA a ETF, a bude na ňu dohliadať Európsky parlament.

Súvislosti

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v roku 2022 predstavila návrh, podľa ktorého mal byť nasledujúci rok v EÚ venovaný zručnostiam.

O mam

Odporúčame pozrieť

Analytik Gábriš z ČSOB: Nezamestnanosť klesá a blíži sa k historickému minimu

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla piaty mesiac za sebou a klesá už od začiatku roka. V máji klesla na …

Consent choices