Traktor. PHOTO: © European Union 2012

EK presadzuje jednoduchší pohyb pojazdných strojov po verejných komunikáciách v celej Únii

Európska komisia vo štvrtok navrhla nariadenie na uľahčenie používania necestných pojazdných strojov, ako sú žeriavy, kombajny, vysokozdvižné vozíky, snehové frézy, na verejných pozemných komunikáciách. Ako výkonný orgán Európskej únie (EÚ) uviedol na svojom webe, tieto pravidlá v konečnom dôsledku nahradia rôzne regulačné režimy, ktoré v súčasnosti existujú v členských štátoch.

„Harmonizáciou technických požiadaviek na schvaľovanie necestných strojov na úrovni EÚ nové pravidlá prispejú k odstráneniu fragmentácie jednotného trhu a k odstráneniu prekážok voľného pohybu takýchto strojov a zároveň zabezpečia vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky,“ referuje Komisia. Tá dodáva, že nové pravidlá takisto znížia zaťaženie spojené s dodržiavaním predpisov a administratívnu záťaž, pričom úspory nákladov sa odhadujú na 846 miliónov eur počas obdobia 10 rokov.

Navrhované nariadenie pred jeho prijatím a nadobudnutím účinnosti musí prerokovať a schváliť Európsky parlament a Rada Európskej únie. Komisia podotkla, že v úzkej spolupráci s členskými štátmi a inými zainteresovanými stranami vykoná prípravné práce na delegovaných aktoch stanovených v tomto nariadení, ako sú podrobné technické požiadavky a skúšky požadované pre každý z príslušných prvkov stroja, napríklad brzdenie, riadenie, osvetlenie, zorné pole, hmotnosti či rozmery.

Viac..  Raňajkové jedlá: EP prijal pravidlá pre lepšiu informovanosť spotrebiteľov

(SITA)

O mam

Consent choices