Chudoba, žobranie. PHOTO: © European Union 2020

V hmotnej a sociálnej núdzi bolo v EÚ predvlani šesť percent mladých ľudí

V roku 2021 bolo v Európskej únii (EÚ) v závažnej hmotnej a sociálnej núdzi 6,1 percenta mladých ľudí vo veku 15 až 29 rokov. Miera hmotnej a sociálnej deprivácie v celkovej populácii eurobloku, konkrétne všetkých ľudí žijúcich v súkromných domácnostiach, bola na úrovni 6,3 percenta. Na svojej webstránke o tom informuje štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Najväčší podiel mladých ľudí vo vážnej hmotnej a sociálnej núdzi malo predvlani Rumunsko, a to 23,1 percenta. Za ním nasledovali Bulharsko (18,7 %) a Grécko (14,2 %). Podiel menší ako tri percentá bol v 11 z 26 členských štátov, odkiaľ boli dostupné údaje, a to konkrétne v Luxembursku, Poľsku, Švédsku, na Cypre, v Česku, Holandsku, Chorvátsku, Slovinsku, Fínsku, Rakúsku a Estónsku.

V roku 2021 bola miera rizika chudoby v EÚ vyššia u mladých ľudí vo veku 15 – 29 rokov ako u celkovej populácie, konkrétne 20,1 percenta oproti 16,8 percenta. Takáto situácia bola v 19 krajinách EÚ, pričom najväčší rozdiel zaznamenali v Dánsku (12,3 % celkovej populácie ohrozenej chudobou v porovnaní s 25,6 % mladých ľudí) a vo Švédsku (15,7 % oproti 24,6 %).

Viac..  Eurobarometer ukazuje pozitívne vnímanie hospodárstva a kvality života v regiónoch EÚ

V ôsmich krajinách EÚ boli mladí ľudia v menšej miere ohrození chudobou ako celkové obyvateľstvo. Najvýraznejšie rozdiely boli v Lotyšsku (23,4 % z celkového počtu obyvateľov ohrozených chudobou v porovnaní so 17 % mladých ľudí), na Malte (16,9 % a 11,3 %), v Estónsku (20,6 % a 15,7 %) a Chorvátsku ( 19,2 % a 14,7 %).

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Viktor Orbán

Népszava: Nikto v EÚ nemíňa menej ako čoraz chudobnejší Maďari

Spotreba maďarského obyvateľstva bola v rámci členských krajín Európskej únie v roku 2023 najnižšia. Kým …

Consent choices