byty
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Pred podpoistením nehnuteľností sa stále chránime málo. ČSOB Poisťovňa preto pristúpila k automatickej indexácii poistných zmlúv.

Prípady, kedy dôjde k poškodeniu či zničeniu domácnosti alebo celej nehnuteľnosti, a poistné plnenie nepostačuje na ich opravu, nie sú ničím výnimočným. Dôvodom je tzv. podpoistenie, kedy výška poistnej sumy  v zmluve neodráža reálnu hodnotu majetku a rast cien na trhu. ČSOB Poisťovňa preto s cieľom ochrániť klientov pristúpila k automatickej indexácii novo uzavretých poistných zmlúv. 

Ak si klienti dlhší čas neaktualizujú svoje poistné zmluvy k bývaniu, v prípade poistnej udalosti môžu zostať nepríjemne prekvapení. Výška poistného plnenia totiž nemusí na úhradu nákladov na odstránenie škôd  stačiť. Hodnota ich nehnuteľnosti alebo náklady na obnovu vybavenia domácnosti totiž každoročne rastú, kopírujúc trend rastu cien na trhu. Pre ilustráciu, len v roku 2022 sa ceny stavebných materiálov zvýšili podľa Štatistického úradu SR medziročne o 23% a ceny stavebných prác o 18%.

Aj v uplynulých mesiacoch sme boli svedkami niekoľkých medializovaných prípadov, kedy v dôsledku vyčíňania prírodných živlov prišli majitelia nehnuteľností o časť alebo celý svoj majetok, pričom náklady spojené s návratom do pôvodného stavu museli hradiť aj z vlastného vrecka. Buď v dôsledku úplne chýbajúceho poistenia alebo preto, že mali svoje bývanie podpoistené,“ hovorí Michaela Pardubská, riaditeľka Odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne.

Indexáciu, teda pravidelnú úpravu hodnoty svojej poistenej nehnuteľnosti v závislosti od vývoja cien nehnuteľností samotných, cien stavebných materiálov a prác, má v rámci poistných zmlúv dohodnutú len približne polovica klientov a klientok ČSOB Poisťovne, pričom tento podiel sa zásadne nezmenil ani v období výrazného rastu cien nehnuteľností, stavených materiálov a prác.

Viac..  Pozvánka na Noc literatúry 2024

„Preto sme sa s cieľom ochrany klientov rozhodli spustiť mechanizmus automatickej indexácie poistných zmlúv. Vlastníkom nehnuteľnosti, resp. domácnosti dáva garanciu, že v prípade poistnej udalosti dostanú poistné plnenie v reálnej výške. Teda takej, ktorá reflektuje trhové ceny platné v čase vzniku poistnej udalosti, nie iba v čase uzatvárania poistnej zmluvy,“ spresňuje M. Pardubská.

Indexáciu v poistení nehnuteľností a domácnosti možno veľmi zjednodušene vysvetliť ako každoročnú automatickú úpravu poistných súm nehnuteľností a domácností v závislosti od vývoja indexu spotrebiteľských cien a cien vo výrobnej sfére  (zdroj Štatistický úrad SR). Klienti na to po novom nemusia myslieť, pretože ČSOB Poisťovňa to zabezpečí automaticky za nich a oni nemusia sami sledovať vývoj cien na trhu a neustále aktualizovať svoje poistenie.

(PR).

O red

Odporúčame pozrieť

platobna karta, bankomat

“Pocovidové” oživenie vidieť na štatistikách platieb kartou, aj počtoch poistných hlásení v zahraničí

Objem platieb kartou v zahraničí počas minuloročnej dovolenkovej sezóny stúpol medziročne o 65%. Oproti minulosti …

Consent choices