Budova Úradu vlády SR v Bratislave. Foto TASR

Vláda schválila návrh koordinácie plnenia a uplatňovania podmienok súdržnosti EÚ

Slovenská vláda v stredu schválila návrh koordinácie plnenia a uplatňovania podmienok súdržnosti Európskej únie (EÚ) počas programového obdobia 2021 až 2027. Materiál popisuje spôsob zabezpečenia pravidelného odpočtu plnenia základných podmienok, evidenciu stavu ich napĺňania a informovanie o ňom. Koordináciu zabezpečuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, presnejšie Centrálny koordinačný orgán (CKO).

Ten bude najmä pravidelne komunikovať s gestormi plnenia a zástupcami Európskej komisie (EK), evidovať a vyhodnocovať stav a zmeny napĺňania a zabezpečovať informovanie o stave plnenia. Gestormi sú príslušné ústredné orgány štátnej správy na základe ich vecnej pôsobnosti. EK uznala za splnené všetky základné podmienky Programu Slovensko 2021 – 2027 s výnimkou dvoch. Prvou je strategický politický rámec pre systém vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých stupňoch. Druhou je národný strategický politický rámec pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby.

Viac..  Komisia žiada o spätnú väzbu k navrhovaným zmenám pravidiel pri štátnej pomoci v poľnohospodárstve

Medzičasom však prišlo k pokroku v ich plnení, pretože boli aktualizované, respektíve schválené požadované strategické dokumenty. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ich tak považujú za splnené na národnej úrovni. Začali teda neformálne rokovania s eurokomisiou pre ich uznanie.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Správa skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti EÚ

Nezávislá skupina odborníkov na vysokej úrovni pre budúcnosť politiky súdržnosti predložila svoju správu, v ktorej sa …

Consent choices